Netherlands

ESG-rapportageplicht voor bedrijven

 

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in onze samenleving en organisaties spelen hierin een cruciale rol. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een nieuwe Europese richtlijn en een belangrijke stap voorwaarts in het stimuleren van duurzaamheid binnen bedrijven. De richtlijn vereist dat bedrijven rapporteren over hun impact op het gebied van Environment (milieu), Social (maatschappij) en Governance (bestuur). Dit worden ook wel de ESG-thema’s genoemd.

Wat houdt de CSRD in?

De richtlijn verplicht organisaties binnen de EU om:

  • Inzicht te geven in risico’s rondom Environment (milieu), Social (maatschappij) en Governance (bestuur), oftewel de EGS-thema’s en hierover te rapporteren;
  • Duurzaamheidsinformatie te verstrekken aan de stakeholders, zodat deze beter kunnen begrijpen hoe de organisatie omgaat met de ESG-uitdagingen;
  • Beleid te vormen per ESG-thema over gestelde doelen, actieplannen en middelen, om de duurzaamheidsprestaties van de organisatie te verbeteren;
  • De voortgang te meten en te rapporteren op basis van meerdere indicatoren per ESG-thema, zodat de organisatie en haar stakeholders inzicht krijgen in de prestaties en verbeteringen over de tijd.

De rol van HR en de ESG-thema’s

ESG-thema’s spelen een belangrijke rol binnen HR. Ze dragen niet alleen bij aan de vitaliteit en veerkracht van uw medewerkers maar ook bij het aantrekken van nieuw talent. Het integreren van ESG-thema’s in uw HR-beleid is daarom een cruciale stap om deze voordelen te realiseren. Als HR-afdeling heeft u een unieke positie om de ESG-doelstellingen van uw organisatie om te zetten in meetbare acties en resultaten.

Lees meer over de CSRD richtlijn

Onze dienstverlening is erop gericht om u te helpen bij het in kaart brengen van de risico’s op het gebied van ESG en ervoor te zorgen dat u beschikt over de juiste data om te kunnen rapporteren in lijn met de nieuwe wetgeving. Wilt u meer weten over de Corporate Sustainability Reporting Directive en hoe Aon u kan helpen? Bekijk hier het CSRD leaflet.

De ESG-gids voor HR?

Wilt u meer weten over hoe de ESG-thema’s binnen HR passen? Download dan de ESG-gids voor HR.

 

Contact
Bart van Opstal
Business Developer Health & Benefits
06-22974517
[email protected]