Netherlands

Online Masterclass Pensioenakkoord

 

Leer van organisaties die zijn gestart met het aanpassen van hun pensioenregeling

Vanwege het pensioenakkoord zullen lopende pensioenregelingen moeten worden gewijzigd. Verschillende organisaties zijn inmiddels al gestart met het aanpassen van hun pensioenregeling. Tijdens de Masterclass Pensioenakkoord komen deze ‘pensioenverkenners’ aan het woord. Door de masterclass bij te wonen, ziet u hoe vergelijkbare organisaties en pensioenfondsen met hun uitdagingen zijn omgegaan. Een uniek kijkje in de keuken dus. Zo hoeft u het wiel niet zelf uit te vinden wanneer ook u straks met uw pensioenregeling aan de slag gaat.

Verhalen van vergelijkbare organisaties

Tijdens de Masterclass Pensioenakkoord staat het delen van inzichten centraal. De impact van het pensioenakkoord hangt af van het type pensioenregeling dat uw organisatie of pensioenfonds heeft. De masterclass is opgeknipt in drie sessies. Op deze manier kunt u de verhalen horen van organisaties en pensioenfondsen die vergelijkbare uitdagingen hebben gekend.

U kunt zich voor een van de volgende sessies aanmelden:

10:00 – 11:30 uur Sessie voor werkgevers met een pensioenregeling binnen een eigen (bedrijfstak)pensioenfonds of algemeen pensioenfonds
13:00 – 14:30 uur Sessie voor werkgever met een pensioenregeling ondergebracht bij  een verzekeraar of premie-pensioen-instelling
16:00 – 17:30 uur Sessie voor pensioenfondsbestuurders, leden van verantwoordingsorganen en visitatiecommissies


Hoe ziet de masterclass eruit?

De Masterclass Pensioenakkoord vindt online plaats. Op een fysieke locatie zullen de gespreksleider, vertegenwoordigers van verschillende bedrijven en specialisten van Aon samenkomen. Via een gesprek aan tafel, beelden, interviews, poll- en klantvragen delen zij hun inzichten met de deelnemers. Na iedere sessie is duidelijk hoe vergelijkbare organisaties zijn gestart met de wijzigingen in hun pensioenregeling. U hoort de uitdagingen die daarbij horen, maar natuurlijk ook de tips. Het is mogelijk om tijdens de uitzending vragen te stellen. 

Aanmelden

De Masterclass Pensioenakkoord is op dinsdag 23 november. Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor de sessie waaraan u deel wilt nemen. Het tijdstip van de sessie staat hierboven vermeld. 

Indien u bij meerdere sessies aanwezig wil zijn, dient u zich voor iedere sessie afzonderlijk aan te melden.


Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te beheren.