Netherlands

Anders kijken naar pensioen?

 Nooit eerder is pensioen zo vaak besproken als de afgelopen jaren. Met de implementatie van alle nieuwe regels uit de Wet Toekomst Pensioenen in de lopende pensioenovereenkomsten zal het de komende jaren voorlopig ook nog wel een “trending topic” blijven. Naast veel werk betekent dit ook een grote kans. Door anders te kijken naar pensioen, kan je als werkgever zeer onderscheidend zijn op de twee belangrijkste arbeidsvoorwaarden: salaris en pensioen.

Wat is pensioen?
In de klassieke definitie is pensioen een verzamelnaam voor periodieke uitkeringen die het vroegere salaris vervangen ingeval van ouderdom, overlijden of arbeidsongeschiktheid. Eerdergenoemde wetgeving gaat precies over de invulling van dit klassieke beeld van pensioen. Binnen het wettelijke kader worden pensioenpremies van de werkgever niet belast en wordt een eigen bijdrage van werknemers ingehouden op het bruto loon. Belasting wordt pas betaald zodra het pensioen wordt uitgekeerd. Deze klassieke invulling van pensioen wordt ook wel “bruto pensioen” genoemd.

Introductie “netto pensioen”
Sinds 2015 heeft de wetgever de fiscale ondersteuning voor het bruto pensioen beperkt tot aan een maximum salaris van inmiddels EUR 128.810 in 2023. Voor werknemers boven deze salarisgrens is de term “netto pensioen” ingeburgerd. Werknemers kunnen in deze regeling sparen vanuit hun netto salaris, waarbij het gespaarde kapitaal is vrijgesteld in box 3.

10% opname
De traditionele voordelen van een goede pensioenregeling gaan hand in hand met een belangrijk nadeel: zowel in de bruto als in de netto pensioenregeling is de vrije bestedingsruimte van de werknemers beperkt. Het opgebouwde vermogen in de regelingen mag alleen besteed worden aan de oorspronkelijke doelen; de uitkeringen na pensionering. De wetgever erkent in de nieuwe wetgeving dat individuele werknemers mogelijk meer vrijheid wensen. Alhoewel de invoering ervan steeds wordt uitgesteld komt er een mogelijkheid dat werknemers 10% van de waarde van het pensioen ineens kunnen opnemen op de pensioendatum.

Amplitie; financiële fitheid en duurzame inzetbaarheid
Terecht is er op HR-afdelingen nu veel aandacht voor amplitie: het versterken van het welbevinden en het functioneren van medewerkers. Binnen deze aanpak kan de nieuwe pensioenregeling heel gericht worden ingezet voor het financieel welzijn van werknemers. Dit kan door uw werknemer voor een deel van het pensioenbudget zelf de keuze te laten maken hoe dit wordt ingezet.

Indien gewenst kan de werknemer ervoor kiezen het flexibele pensioenbudget bij te sparen in de bruto pensioenregeling. Maar het geeft de medewerkers ook de mogelijkheid het geld te laten uitkeren voor (onverwachte) perioden waarin extra inkomen nodig is. Veel verstoringen van het algemene welzijn worden veroorzaakt door financiële stress. Denk bijvoorbeeld aan omscholing, ziekte, studie van de kinderen, mantelzorg of investeringen om het huis te verduurzamen.

Daarnaast zoeken werknemers steeds vaker naar wegen om op een gezonde manier ouder te worden, zodat ze ook op latere leeftijd nog een relevante maatschappelijke bijdrage kunnen leveren. Een netto spaarpot voor (aanvullende) financiering van vormen van “tussenpensioen” of “duurzaamheidsverlof” kan een aantrekkelijke nieuwe vorm van netto pensioen zijn binnen het thema duurzame inzetbaarheid.

Modern en aantrekkelijk werkgeverschap
Met de toenemende focus op het menselijk kapitaal is het goed ook de pensioenregeling mee te nemen in het totale pakket van maatregelen. Door ruimere flexibiliteit wordt de betrokkenheid, vitaliteit en veerkracht van de medewerkers vergroot en kunnen werkgevers zich op een positieve manier onderscheiden op de arbeidsmarkt.

Wij hopen met dit artikel een inspirerende aanzet te hebben gegeven om anders te kijken naar pensioen. Misschien past deze meer flexibele opzet van de pensioenregeling (nog) niet bij uw organisatie, bijvoorbeeld vanwege afspraken met sociale partners. Toch is het ook dan goed om bewust te zijn van de waarde van persoonlijke budgetten om medewerkers instrumenten te geven om te sturen op financiële zekerheid en vrijheid.

Geschreven door Patricia de Jong, senior Technical Consultant bij Aon Wealth.

Heeft u interesse?
Voor meer informatie neem contact op met William de Jong, Financial Planner bij Aon Wealth.