Netherlands

Aon helpt u bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel

 

De Wet toekomst pensioenen (Wtp) is een feit. Nederland staat nu voor de uitdaging om een enorme transitie van de pensioenregelingen door te voeren. Volgens de huidige planning moeten alle bedrijven in 2028 de overstap hebben gemaakt naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat lijkt misschien nog ver weg, maar dat is het niet. Aon raadt bedrijven en organisaties aan om snel in actie te komen, want er moet nog veel gebeuren.

Overzichtelijk stappenplan
In het onderstaande overzicht is een stappenplan weergegeven voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. De tijdsduur van dit stappenplan is afhankelijk van de complexiteit van uw pensioenregeling en de uitvoering daarvan. Maar het overzicht geeft een realistisch beeld van de tijdsduur van het proces voor partijen die zijn aangesloten bij een gemiddeld pensioenfonds in Nederland.

Het stappenplan bestaat uit verschillende projectfases:

1. Oriëntatiefase
Projectgroep vaststellen, planning maken en oriënterende berekeningen uitvoeren. Wij kunnen u bijvoorbeeld ondersteunen op het gebied van projectmanagement.

2. Vaststellen risicobereidheid
Onderzoek doen naar de risicobereidheid onder de deelnemers. Wij bieden risicopreferentie-onderzoeken aan die voldoen aan de AFM-richtlijnen. Bekijk hiervoor onze demosite. U kunt vrijblijvend een offerte aanvragen bij Maarten Thomassen, [email protected].

3. Vaststellen ambitie van de regeling en het kader voor de premiehoogte
Veel beslissingen liggen bij de sociale partners. Met sociale partners wordt bedoeld de werkgever samen met de werknemersvertegenwoordigers, zoals de OR of de bonden. Voor verzekerde regelingen en beschikbare premieregelingen kunnen wij u in deze fase helpen met onze impact-analyse. Bent u aangesloten bij een pensioenfonds? Dan kunnen wij met een scenario-analyse in beeld brengen bij welke premiehoogte de ambitie behaald wordt.

4. Keuze contract en invulling contract
Kiezen voor een solidair of flexibel contract en de verdere invulling van het contract bepalen. Ook dit is een beslissing die bij de sociale partners ligt. Wij kunnen u hierin ondersteunen met een workshop aan de hand van bepaalde criteria. Neem voor informatie hierover contact op met Corine Reedijk, [email protected].

Daarnaast kunnen we u helpen bij een uitvraag onder stakeholders of deelnemers. Bekijk hiervoor de eerder genoemde demo van ons risicopreferentie-onderzoek.

5. Invaarbesluit
Keuze maken om wel of niet opgebouwde aanspraken over te brengen naar het nieuwe stelsel.
Hiervoor zijn o.a. berekeningen nodig om generatie-effecten inzichtelijk te krijgen; vaststellen compensatie deelnemers, transitieplan opstellen.

De sociale partners doen een verzoek tot invaren. Het pensioenfonds neemt het uiteindelijke besluit. Om te bepalen of invaren evenwichtig is zijn netto profijtberekeningen nodig, maar ook berekeningen van de UPO-bedragen. Wij verzorgen deze graag voor u.
 
Uiteindelijk komen alle belangrijke beslissingen samen in het transitieplan. Dit document wordt door de sociale partners opgesteld. Wij hebben hiervoor een template beschikbaar.

6. Implementatieplan
Wij hebben templates beschikbaar voor het opstellen van het implementatieplan.

7. Communicatieplan
Wij hebben templates beschikbaar voor het opstellen van het communicatieplan.

Gedurende het gehele proces is het van belang de deelnemers goed te informeren. Hiervoor verwijzen wij u graag naar onze communicatiedienstverlening.

Fondsorganen
Bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel komt veel kijken. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor toezichthoudende organen zoals het Verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht. Daarnaast hebben verenigingen van gepensioneerden en gewezen deelnemers een hoorrecht op het transitieplan. Voor deze organen hebben wij kennissessies beschikbaar. Als u wilt dan kunnen wij u hierbij begeleiden, zodat u op een goede manier invulling kunt geven aan uw verantwoordelijkheid.

Heeft u interesse?
Wilt u meer weten over onze ondersteuning bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel? Neem voor meer informatie of een persoonlijke offerte contact op met Hans Rekker, [email protected].

Download het stappenplan