Netherlands

Pensioencommunicatie is essentieel voor medewerkers én werkgevers

 

De wereld verandert in rap tempo. Pensioen wordt steeds complexer door de verschillende pensioenregelingen die medewerkers hebben en de komende veranderingen door de nieuwe pensioenwet (Wtp). Deze veranderingen hebben effect op het inkomen voor later. Toch blijft pensioen een lastig onderwerp waarvoor weinig mensen warmlopen. Om dit te veranderen is heldere pensioencommunicatie vanuit de werkgever essentieel. In dit artikel bespreken we meerdere redenen waarom dit zo belangrijk is.

Waardering voor pensioenregeling
Als medewerkers meer willen weten over hun pensioen, weten ze vaak niet waar ze moeten beginnen. Met als gevolg dat ze er niets mee doen. Voor werkgevers betekent dit dat de waarde van hun pensioenregeling –een van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden- niet gezien wordt door de medewerkers. Een gemiste kans, want een goede pensioenregeling is een flinke investering waarmee werkgevers zich kunnen onderscheiden. Een helder beeld van het inkomen voor later wordt steeds belangrijker, nu mensen niet meer hun hele leven op dezelfde plek werken. Meerdere werkgevers en carrières zijn tegenwoordig de norm.

Stijgende pensioenleeftijd
Een andere factor die veel vragen oproept bij medewerkers is de stijgende pensioenleeftijd. We gaan steeds later met pensioen, maar de animo om langer door te werken neemt juist af. Terwijl u als werkgever die ene specialist het liefst nog een paar jaar langer wilt vasthouden, denkt hij aan de mogelijkheid om een paar jaar eerder stoppen met werken. Het is daarom belangrijk dat mensen zich verdiepen in hun pensioen en hun financiële situatie. Helaas gebeurt dit nog te weinig, of in een te laat stadium.

Vijf generaties op de werkvloer
Werkgevers hebben met soms wel vijf generaties medewerkers te maken. Al deze mensen van verschillende leeftijdsgroepen hebben allemaal met verschillende life-events te maken, zoals een eerste huis kopen en kinderen krijgen of een echtscheiding of overlijden van een partner. Ze hebben allemaal een verschillende kijk op wat belangrijk is in het leven, bijvoorbeeld meer salaris, meer ontwikkelingsmogelijkheden of meer flexibiliteit. Dit betekent dat ze ook verschillende behoeften hebben voor hun pensioen.

Maak pensioen weer relevant
Medewerkers willen graag door hun werkgever geholpen worden bij vragen over hun pensioen. Ze willen weten wat de ontwikkelingen in het pensioenlandschap voor hen betekenen. Iedereen heeft van de nieuwe pensioenwet gehoord, maar wat betekent dat nu voor hen persoonlijk? Wanneer medewerkers zich verdiepen in het eigen pensioen en hun financiële situatie nu en voor later in kaart brengen, gaat het onderwerp pensioen meer voor ze leven en wordt het relevanter. Wanneer u ze als werkgever helpt bij het zetten van de eerste stappen, waarderen uw medewerkers dat zeer!

Maak een plan
In de praktijk zien we echter dat met medewerkers communiceren over pensioen vaak niet de hoogste prioriteit heeft bij werkgevers. De nieuwe pensioenwet is vanaf 1 juli 2023 van kracht gegaan en dit heeft grote gevolgen voor ieders pensioen. Een goed plan van aanpak voor heldere en begrijpelijke pensioencommunicatie is daarom van groot belang. Als werkgever heeft u bovendien de zorgplicht om medewerkers goed te informeren over hun pensioen. U helpt ze op deze manier te motiveren en bewuste keuzes over hun pensioen te nemen.

Wij helpen u graag op weg
Om u te helpen uw pensioencommunicatie op te zetten of te verbeteren, heeft Aon een uitgebreide set aan dienstverlening ontwikkeld die voor veel inzicht zorgt. Onze communicatiespecialisten helpen u graag bij de invulling van deze mogelijkheden op het gebied van activeren, informeren, adviseren voor medewerkers en promotie, educatie en implementatie voor werkgevers. Denk hierbij aan:

 • Eén op één gesprekken
  • Wegwijs maken; inzicht in de inhoud van de pensioenregeling (nieuwe medewerkers)
  • Werken aan pensioen; inzicht en overzicht van de financiële situatie na pensionering en ondersteuning bij (vrijwillige) keuzes (medewerkers tot 47 jaar)
  • Richting geven; informeren over doorbeleggen, welke keuzes ze kunnen maken, welk effect deze keuze heeft en voor wanneer er een keuze gemaakt moet worden (medewerkers vanaf 47 jaar)
  • Plan je pensioen; inzicht geven in de verwachte pensioensituatie en de gevolgen van bepaalde keuzes (medewerkers vanaf 60 jaar)
 • - Persoonlijk advies
  • Pensionering; bij de aankoop van pensioen uit kapitaal (pensioeningang)
  • Financial Planning; meerjarig overzicht waarbij rekening wordt gehouden met de wensen, doelen en risicobereidheid.
 • Happy Wealthy Platform; unieke applicatie om medewerkers te activeren
 • Workshops en presentaties
 • Ondersteuning pensioenteksten en beeldmateriaal
 • Pensioenopleiding - Communicatieplannen
 • Projectmanagement bij communicatietrajecten
Wat levert het u als werkgever op?
Goede pensioencommunicatie levert u ook als werkgever meer op dan u denkt. Uit onderzoek blijkt dat medewerkers die lekker in hun vel zitten en geen zorgen hebben over hun financiële situatie, productiever en meer betrokken zijn. Uw pensioenregeling is bovendien een belangrijke primaire arbeidsvoorwaarde waarmee u zich kunt onderscheiden op de arbeidsmarkt. Wij ondersteunen u graag om uw medewerkers ‘pensioenblij’ en pensioenbewust te maken. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw consultant bij Aon.