Netherlands

Uitstel Wet Toekomst Pensioenen (Wtp) tot 1 juli 2023

 

Minister Schouten heeft op 6 oktober 2022 aangegeven de inwerkingtreding van de Wet Toekomst Pensioenen (Wtp) uit te stellen tot 1 juli 2023.

Minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, mevrouw Carola Schouten zegt hierover: “… Vanuit mijn stelselverantwoordelijk wil ik echter duidelijkheid bieden aan de sector. Gegeven de zorgvuldige behandeling waar de Eerste Kamer ook aan hecht, acht ik het niet aannemelijk ook dit kalenderjaar nog tot afronding van de wetsbehandeling in de Eerste Kamer te komen. Het is daarom niet realistisch om te verwachten dat de Wet toekomst pensioenen op 1 januari 2023 inwerking zal treden…<…>… De beoogde inwerkingtreding stel ik daarom bij. Het eerstvolgende verandermoment van wetgeving is 1 juli, daar sluit ik bij aan. Mijn streven is en blijft om het wetsvoorstel zo snel als mogelijk in werking te laten treden.”

De uiterste transitiedatum van 1 januari 2027 wijzigt vooralsnog niet en voor deze datum moeten belangrijke keuzes gemaakt worden. Hiermee wordt de hele transitieperiode verkort van 4 naar 3,5 jaar. Het blijft daarom zowel voor werkgevers met verzekerde regelingen als pensioenfondsen belangrijk niet te wachten met goede voorbereidingen en het meenemen van eventuele medezeggenschap. Alleen zo kunt u uw keuzes goed en zorgvuldig maken, zowel inhoudelijk als qua tijdsplanning.

Het uitstel komt niet onverwacht. Vanuit Aon hielden we daar al steeds meer rekening mee. Met name voor pensioenfondsen die al in 2024 de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel willen maken, is de vraag of dit nog haalbaar is. Sinds 1 juli van dit jaar mogen pensioenfondsen indexeren bij een dekkingsgraad van minimaal 105%. Het uitstel is volgens de minister geen reden om deze versoepeling van de indexatieregels te verlengen. Die versoepeling vervalt op 1 januari 2023.

Link naar stukken Tweede Kamer
[Error loading the control 'eloquadownloadform', check event log for more details]