Netherlands

Vooralsnog geen aanpassingen Pensioenwet

 

 

18-01-2024 - Gistermiddag en -avond vond een debat plaats op aanvraag van NSC over de nieuwe pensioenwetgeving, de Wet toekomst pensioenen (Wtp). NSC wenst enkele weeffouten in de wetgeving aan te passen, waaronder het gebrek aan instemmingsrecht. Hierbij vond NSC steun bij PVV, SGP, BBB en PvdA-GroenLinks. Opmerkelijk is dat naast D66, CU en CDA ook de VVD achter de Wtp blijft staan. Dit leidt ertoe, dat er op dit moment geen meerderheid in de Kamer is om aanpassingen te doen. Wel hield de VVD de deur open door aan te geven dat in de formatiegesprekken alles op tafel komt, ook aanpassingen van de Wtp. Voor nu zullen pensioenfondsen, werkgevers en medezeggenschap dus druk aan de slag moeten en moeten blijven om alle uitdagende deadlines gesteld in de Wtp te kunnen behalen.

Geschreven door Jacintha van Bijnen, Manager Client Consultants GCC/SME

Heeft u interesse?
Wilt u meer weten over onze ondersteuning bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel? Neem voor meer informatie contact op met Jacintha van Bijnen, Manager Client Consultants GCC/SME, [email protected]