Netherlands

De werkgever heeft bij pensioen voor zijn werknemers een zorgplicht

 

Veel te vaak hebben medewerkers in Nederland geen goed beeld bij hoe hun pensioen eruit ziet. Omdat het een lastig onderwerp is, schuiven mensen het vaak voor zich uit. Op het moment dat zij er wel aandacht voor hebben, zijn er in de tussentijd misschien al nadelige beslissingen voor hun pensioen genomen. Zowel de pensioenadviseur als de pensioenuitvoerder hebben een zorgplicht rondom heldere communicatie over dit onderwerp. Maar ook de werkgever heeft een belangrijke rol en moet voldoen aan zijn eigen zorgplicht. De werkgever kent de medewerkers immers beter dan de pensioenuitvoerder en de pensioenadviseur, en vice versa.

  • Indiensttreding medewerker: wanneer een medewerker in dienst komt, moet de werkgever duidelijk maken of er een pensioenregeling is en hoe die er uit ziet. Hij moet antwoord geven op vragen als: Wat betekent deze pensioenregeling inhoudelijk voor de medewerker? En hoe hoog wordt het pensioen?
  • Wijziging van de pensioenregeling: pensioenregelingen kunnen altijd wijzigen, zeker nu met de komst van de Wet toekomst pensioenen. Wat er gewijzigd wordt, moet voor de medewerker duidelijk zijn. Eind- en middelloonregelingen gaan verdwijnen en daarmee ook de aanspraak op een (nagenoeg) gegarandeerd pensioen waarvan de hoogte op voorhand vaststaat. De risico’s verschuiven steeds meer naar de medewerker, omdat de Wet toekomst pensioenen uitgaat van de premie als toezegging. De keuzes die de medewerkers kunnen maken, hebben veel invloed op de pensioenuitkeringen. Wat betekenen deze wijzigingen en keuzes voor het pensioen? Bij het proces van instemmen moet de medewerker goed worden geïnformeerd en af kunnen gaan op volledige en juiste informatie. De wijziging van de pensioenregeling kan namelijk vergaande gevolgen hebben. Is de medewerker zich hier wel van bewust?
  • Life events: belangrijke gebeurtenissen zoals trouwen, samenwonen, kinderen krijgen, scheiding, ziekte, parttime werken of overlijden hebben gevolgen voor het pensioen. Het is belangrijk dat de werkgever zich er van bewust is wat de gevolgen zijn voor het pensioen bij een life-event. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van de keuzes die de medewerker heeft gemaakt of gaat maken voor bijvoorbeeld het partnerpensioen. Is partnerpensioen volledig verzekerd en wordt de partner van de medewerker als partner aangemerkt in de pensioenregeling? Is de medewerker op de hoogte van de vrijwillig af te sluiten Anw-hiaat verzekering?
  • Uitdiensttreding van de medewerker: hoe zit het nu met de dekkingen van het partnerpensioen of de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid als de werknemer uit dienst gaat?

Wat zijn de gevolgen als de werkgever zich niet aan zijn zorgplicht houdt?
Veel werkgevers weten onvoldoende over pensioenen, waardoor de vragen van medewerkers onbeantwoord blijven of onvolledig of soms zelfs foutief worden beantwoord. Dat kan weer leiden tot onwenselijke situaties en financieel nadeel bij de medewerker. De medewerker en/of de nabestaanden van de medewerker kan de werkgever aansprakelijk stellen voor de geleden schade als de werkgever tekortschiet in zijn zorgplicht.

Wat gebeurt er als u nalaat onderzoek te doen?
Als u niet weet of uw onderneming zich (mogelijk) verplicht moet aansluiten bij een bpf, dan kan dit grote financiële gevolgen hebben. Het bpf zal in beginsel moeten eisen dat een onderneming zich aansluit, vaak met terugwerkende kracht. Bij verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen geldt de regel: geen premie, toch rechten. Ook als er door de werkgever geen premie afgedragen is, hebben de (ex-)werknemers van de onderneming toch recht op pensioen. Het bpf zal pensioenen moeten toekennen, als blijkt dat de onderneming wel aangesloten had moeten worden. Een bpf zal altijd willen voorkomen dat er geen premies betaald worden, en gaat daarom actief op zoek naar deze ondernemingen.

Communicatie
Duidelijk, juist en volledig communiceren is uiterst belangrijk voor de werkgever, maar lang niet altijd makkelijk. U goed laten adviseren is daarom belangrijk. Betrek altijd een deskundige partij. Met onze communicatiediensten bereiden we uw medewerkers financieel voor op later. Onze gespecialiseerde adviseurs staan voor u klaar!

Geschreven door Yasemin Ozdal-Dogan, Legal Consultant

Heeft u interesse?
Wilt u meer weten over onze ondersteuning bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel? Neem voor meer informatie contact op met Ivonne van Erp, Manager SME/GCC Klantcoördinatoren, Voorlichting en MetPensioen, [email protected].