Netherlands

Wtp aangenomen in Tweede Kamer

 

Op donderdag 22 december 2022 stemt de Tweede Kamer over de Wet Toekomst Pensioenen (hierna: Wtp). Op basis van de uitkomst van meer dan 100 uur debat in de Tweede Kamer gedurende de periode van 5 tot 15 december 2022, lijkt er een meerderheid, breder dan de coalitiefracties die instemt met de Wtp. Dit is van belang voor voldoende steun in de Eerste Kamer. Op dinsdag 20 december jl. heeft de Tweede Kamer gestemd over de ingediende amendementen en moties.

Download Samenvatting Afronding Debat Wet Toekomst Pensioenen
 

In bijgaand document is een samenvatting van de uitkomst van de behandeling van de Wtp in de Tweede Kamer opgenomen dat is opgedeeld in de volgende vier blokken:

  1. Transitie,
  2. Contracten,
  3. Nabestaandenpensioen en
  4. Overig.