Netherlands

Pensioencommunicatiekaart

 

Goede pensioencommunicatie is essentieel om bij te blijven bij alle veranderingen in de markt en wetgeving. Dit geldt niet alleen voor u als werkgever maar ook voor uw werknemers. De beslissingen en omstandigheden van vandaag hebben invloed op het pensioen van later. Dit kunnen veranderingen zijn in het privéleven, het wisselen van baan, maar bijvoorbeeld ook een naderende pensioendatum.

Wij ondersteunen u graag bij de communicatie over uw pensioenregeling, zowel gericht op de werknemer als de werkgever.

Werknemer

Om uw werknemers inzicht te geven en goed voor te bereiden op een financieel fitte toekomst sluit onze dienstverlenging aan op specifieke doelgroepen. Wij maken pensioencommunicatie op maat voor iedere levensfase zodat die aansluit bij de beleefwereld en interesses van uw werknemer.

We onderscheiden de volgende fases;

Fases pensioencommunicatiekaart

We bieden de volgende vormen van pensioencommunicatie:

Individueel financieel gesprek
De wensen en doelen van de werknemer zijn de leidraad in het gesprek. Dit kan een gesprek zijn over verschillende financiële keuzes, het mogelijke effect van deze keuzes, over het inkomen na pensionering en/of over de risico’s bij arbeidsongeschiktheid en overlijden. We gaan in op de acties die de werknemer kan ondernemen om de beoogde wensen en doelen te behalen.

Workshop
In een workshop nemen wij uw werknemers mee in de financiële arbeidsvoorwaarden. We starten met een presentatie, verschillende voorbeelden en een demonstratie van het webportaal. Na de introductie gaan de werknemers zelf aan de slag met verschillende opdrachten. Onze adviseurs beantwoorden persoonlijke vragen van de werknemers direct en helpen waar nodig.

Groepspresentatie
Tijdens de groepspresentatie vertellen wij meer over de arbeidsvoorwaarde pensioen. De presentatie is afgestemd op de pensioenregeling van uw bedrijf en het pensioenportaal van uw pensioenuitvoerder. We motiveren de werknemers om inzicht te krijgen in het netto besteedbaar inkomen. Afhankelijk van de doelgroep gaan we in op relevante thema’s zoals: belangrijke wijzigingen in werk- en privéleven, doorbeleggen en eerder – of later met pensioen.

Pensioenaankoop
Wij begeleiden en adviseren uw werknemer in de best passende oplossing voor zijn/haar pensioen. Het is belangrijk dat uw werknemer inzicht heeft in het pensioen en goed weet welke mogelijkheden en keuzes er zijn. We houden hierbij rekening met verschillende pensioenregelingen.

 

Werkgever

Het is belangrijk dat u als werkgever, of uw HR-adviseur(s), ook goede kennis hebben van de pensioenregeling en de mogelijkheden op pensioengebied. Op verschillende manieren kunnen we u informeren over uw eigen pensioenregeling maar ook over actualiteiten in de pensioenmarkt. We voorzien u graag van een duidelijk overzicht voor uw werknemers waarin momenten in hun leven beschreven staan waarop het belangrijk is aandacht te besteden aan hun pensioen.

Pensioenkennis voor u
Het verbreden van de kennis en het inzicht van de werkgever/ HR-adviseur in de actuele stand van zaken op het gebied van pensioenproblematiek, pensioenregelingen en pensioenontwikkelingen. Kijk voor meer informatie bij Aon Academy.

Activeren medewerkers
Door een heldere weergave en toelichting van verschillende situaties (werk en privé) activeren we uw werknemers om stil te staan bij de mogelijke consequenties voor hun pensioen. Dit doen we via een interactief eventoverzicht, (digitale) nieuwsbrieven, een telefonische helpdesk maar ook door korte, op maat gemaakte video’s.

Duurzame inzetbaarheid
U wilt dat uw medewerkers ‘fit for the job’ zijn. Niet alleen fysiek en mentaal maar ook financieel. Wij informeren u over de mogelijkheden die u, maar ook uw werknemers kunnen maken op het moment dat de pensioendatum dichterbij komt. Denk hierbij aan: deeltijdpensioen, een generatieregeling of keuzes voor doorbeleggen of pensioenuitstel.

Meer over pensioencommunicatie