Netherlands

Politieke Pensioen Monitor

 

Pensioenonderwerpen op politiek-bestuurlijk gebied op een rij


De Politieke Pensioen Monitor van Aon geeft inzicht in de diverse pensioenonderwerpen die spelen op politiek-bestuurlijk gebied. Deze politieke monitor zal maandelijks aangeven welke wetgeving in voorbereiding is en wat de stand van zaken is. Het helpt u bij het anticiperen op wijzigingen t.a.v. wet- en regelgeving.