Netherlands

Nieuw woordenboek legt cybertermen uit

 

Op initiatief van Cyberveilig Nederland is het Cybersecurity Woordenboek tot stand gekomen, in een unieke samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid. In dit woordenboek worden bijna 600 cybersecuritywoorden uitgelegd in begrijpelijke taal. Ook de cyberspecialisten van Aon hebben hieraan meegewerkt. Wij vinden het belangrijk dat de Nederlandse samenleving begrijpt wat cyberveiligheid is en dat we hierin dezelfde taal spreken.

Het woordenboek is zo geschreven, dat ook niet-vakspecialisten de betekenissen goed kunnen begrijpen. Op deze manier wordt het voor gebruikers van cybersecuritydiensten makkelijker om het gesprek aan te gaan met specialisten, technische rapporten en adviezen te begrijpen en offertes te beoordelen.

Woordenboek in ontwikkeling

Cyberveiligheid is een vakgebied in ontwikkeling. Ongetwijfeld valt er nog het nodige te verbeteren aan de woordenlijst en kunnen er nog nieuwe termen worden toegevoegd. Deze eerste druk van het Cybersecurity Woordenboek zal daarom zeker nog door nieuwe versies worden opgevolgd.

Aon en Cyberveilig Nederland

Aon is lid van Cyberveilig Nederland, de belangenorganisatie die zich inzet voor een optimaal ondernemingsklimaat voor cybersecuritybedrijven in Nederland. Cyberveilig Nederland neemt actief deel aan het publieke debat over cybersecurity en gaat het gesprek aan met de overheid en andere strategische partners. Het doel hiervan is, de kennis en kunde van de betrokken organisaties in het cybersecurity werkveld in te zetten voor het grotere belang. Cybersecurity is namelijk niet alleen een risico, maar juist ook een kans om Nederland te positioneren als een land dat veilige producten en diensten voortbrengt. Door de ontwikkeling van een gedragscode en keurmerk brengt Cyberveilig Nederland bovendien transparantie aan in de sector.

Gratis downloaden

Op dinsdag 1 oktober is het eerste exemplaar van het Cybersecurity Woordenboek officieel aangeboden aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Vanaf nu is het woordenboek voor iedereen gratis te downloaden op de site van Cyberveilig Nederland.