Netherlands

Vijf factoren die het welzijn van medewerkers verbeteren

 

Organisaties die willen profiteren van de voordelen van een gezond personeelsbestand (en hun bedrijfsresultaten willen beschermen) moeten rekening houden met de vijf factoren van welzijn van een medewerker: fysiek, financieel, emotioneel, sociaal en carrière. Sterker nog, blije en gezonde medewerkers zullen eerder bij een bedrijf blijven - en als zij tevreden zijn, zullen klanten dat waarschijnlijk ook zijn.

Holistische kijk
Traditioneel is de benadering van welzijn gericht op de lichamelijke gezondheid van werknemers. De kosten voor de behandeling van chronische aandoeningen die samenhangen met een ongezonde leefstijl blijven stijgen. Daarom beginnen moderne bedrijven welzijn te zien door een meer holistische lens. Welzijn is meer dan alleen aandacht voor lichamelijke gezondheid. Het is bekend dat financieel, emotioneel en sociaal welzijn net zo belangrijk zijn. Werk dat bij je past en waarin ambities kunnen worden geuit draagt bovendien bij aan de zingeving van het leven, met positieve gevolgen voor de algemene gezondheid. Wij noemen deze vijfde pijler: ‘carrière’.

Sterker nog, blije en gezonde werknemers zullen eerder bij een bedrijf blijven - en als zij tevreden zijn, zullen klanten dat waarschijnlijk ook zijn. Organisaties die willen profiteren van de voordelen van een gezond personeelsbestand (en hun bedrijfsresultaten willen beschermen) moeten rekening houden met de vijf factoren van welzijn van een werknemer: fysiek, financieel, emotioneel, sociaal, en carrière

Lichamelijk welzijn: persoonlijke gezondheid behouden
Slechte voeding en een gebrek aan slaap en lichaamsbeweging hebben allemaal invloed op het fysieke welzijn van werknemers en kunnen van invloed zijn op de balans van een bedrijf – bijvoorbeeld door verlaagde productiviteit door ziektedagen. Volgens het Global Medical Trend Rates Report van Aon in 2019 zullen de medische kosten van werkgevers in 2019 met bijna 8 procent stijgen. Daarmee overtreffen ze de algemene inflatie van bijna 3 procent in het komende jaar. En de Centers for Disease Control schat productiviteitsverlies van ongezonde werknemers op meer dan $ 153 miljard per jaar.

Om lichamelijk welzijn van werknemers te versterken, kunnen bedrijven beweging stimuleren (zoals fiets-naar-werk-programma's), de behandeling van chronische aandoeningen vergemakkelijken of het risico van ongevallen en ziekte verminderen en tegelijkertijd gezond gedrag stimuleren.

Financieel welzijn: de oorzaken van stress over geldzaken aanpakken
Van woningschuld tot onderwijsuitgaven, financiële uitdagingen kunnen voor veel mensen stress veroorzaken. En deze financiële stress kan van invloed zijn op gezondheid, geluk en prestaties. Financiële lasten eisen een emotionele tol, het leidt tot ontoereikende planning van het pensioen, en mensen zorgen ervoor dat mensen tot lang na hun piekproductiviteit blijven werken. Om financiële stress te helpen verlichten, kunnen bedrijven financiële planning en educatieve programma's maken om medewerkers te helpen bij het budgetteren voor vandaag en om te sparen voor de toekomst.

Emotioneel welzijn: 'Stille' uitdagingen begrijpen
Emotioneel evenwicht kan net zo belangrijk zijn als fysiek welzijn bij het onderhouden van gezonde en betrokken arbeidskrachten. Sterker nog, studies hebben aangetoond dat goed aangepaste individuen 20 procent meer kans hebben om deel uit te maken van bloeiende teams. Echter, depressie, een van 's werelds meest voorkomende medische aandoeningen, treft wereldwijd meer dan 300 miljoen mensen; de bijbehorende kosten bedragen alleen al in de VS jaarlijks $ 210 miljard.

Bedrijven kunnen deze invloed van een goede gezondheid ondersteunen door hun werkomgeving te evalueren en problemen aan te pakken die de emotionele gezondheid van werknemers negatief beïnvloeden. Onderdelen van een emotionele gezondheidsstrategie kunnen zijn: bewustzijn vergroten, stigma verminderen en programma's voor emotionele ondersteuning.

Sociaal welzijn: onderling contact bevorderen
Interpersoonlijke relaties kunnen ook van invloed zijn op het algemene welzijn. Dit blijkt uit recente studies die eenzaamheid koppelen aan een lagere kwaliteit van fysieke en emotionele gezondheid. Sterker nog, van degenen die zich niet goed behandeld voelen op het werk, rapporteerde 80 procent een productiviteitsverlies en 25 procent reageerde vervolgens hun frustratie af op klanten.

Mensen met anderen in verbinding brengen - en met het werk dat een bedrijf doet - kan een positief effect hebben op de productiviteit en de drive van een werknemer. Het persoonlijk (of op afstand via technologie) verbonden houden van medewerkers, kan helpen relaties te bevorderen, net als een bedrijfscultuur die helpt bij het bereiken van sociaal welzijn.

Carrière
Werken is gezond. Het geeft je een stabiel inkomen, je ontwikkelt sociale connecties en het draagt bij aan zingeving in je leven. Tegelijk heeft werken invloed op je emotionele en fysieke gesteldheid. De mate waarin werken van invloed is op je gezondheid hangt af van factoren als wel of geen voldoende ontwikkelingsmogelijkheden, de mate van autonomie en feedback die je ervaart, sociale steun, de werkdruk, waardering en het niveau van werkzaamheden en de waardering die je krijgt.

Terwijl de gezondheid van de bevolking blijft verslechteren en de medische kosten overal ter wereld blijven stijgen, onderzoeken organisaties hoe ze programma's kunnen ontwikkelen die verschillende risicofactoren aanpakken. "Veel van de globale risicofactoren leiden vaak tot chronische aandoeningen met langdurige medische kosten, waardoor ze duur worden om te behandelen en leiden tot langdurige medische kostenstijgingen," zei Tim Nimmer, chief health care actuary bij Aon. "Werkgevers kunnen hierbij een belangrijke rol spelen door individuen en hun families te motiveren om actiever aan hun gezondheid te werken, zoals deelname aan gezondheids- en welzijnsactiviteiten en betere behandeling van chronische aandoeningen." Dit is van cruciaal belang om niet alleen de kosten te beheersen, maar ook de algemene gezondheid te verbeteren.