Netherlands

Overstap naar private WGA-verzekering levert werkgevers jaarlijks 85 miljoen euro op

 

Werkgevers in Nederland kunnen gezamenlijk 85 miljoen besparen als zij overstappen van een publieke verzekering naar een private verzekering voor de kosten van langdurig arbeidsongeschikte medewerkers. Die besparing neemt de komende jaren naar verwachting alleen maar toe, blijkt uit berekeningen die Aon maakte op basis van cijfers van het UWV en eigen data. Werkgevers hebben nog tot 1 oktober aanstaande de tijd om te onderzoeken hoe zij hun WGA-verzekering vanaf 2020 willen regelen.

Aon verwacht dat meer werkgevers voor een private verzekering zullen kiezen. Niet alleen vanwege dit financiële voordeel, maar ook doordat de private markt werkgevers meer mogelijkheden biedt om langdurige arbeidsongeschiktheid te beperken. Zo duurt de uitkering aan medewerkers van publiek verzekerde werkgevers gemiddeld zeven jaar. Bij de privaat verzekerde werkgevers is dat gemiddeld vier jaar.

Kijk niet alleen naar de kosten

“Wij adviseren werkgevers bij hun overweging voor een publieke of private verzekering niet alleen naar de kosten te kijken. Hoewel een overstap vaak een besparing kan opleveren, is dat niet het belangrijkste verschil tussen een publieke en private verzekering. Het gaat vooral over de vraag wat voor werkgever je wilt zijn”, zegt Koen Kerstens, manager proposities bij Aon. “Kiezen voor een private markt, betekent dat je als werkgever ook meer verantwoordelijkheid op je neemt om mensen die langdurig arbeidsongeschikt zijn te begeleiden. Uit de praktijk blijkt dat langdurig arbeidsongeschikte medewerkers dan veel sneller weer aan het werk kunnen. De uitkering aan medewerkers van publiek verzekerde werkgevers duurt gemiddeld zeven jaar. Bij de privaat verzekerde werkgevers is dat gemiddeld vier jaar.”

Het geld dat je als werkgever bespaart op de premie, kun je inzetten om te voorkomen dat mensen langdurig uitvallen. Daarbij is steeds meer maatwerk mogelijk, zodat werkgevers iedere medewerker kunnen bieden wat deze nodig heeft. Kerstens: “Een voorbeeld daarvan is een portal waarin een medewerker een gezondheidsrisicoscan doet. Als daar bijvoorbeeld uit blijkt dat je het risico hebt te veel financiële stress te ervaren, dan kun je een budgetcoach inschakelen die betaald wordt vanuit de verzekering of gezondheidsbudgetten. Bijkomend voordeel is dat je als medewerker zelf verantwoordelijkheid neemt voor een gezond privé- en werkleven, maar wel gefaciliteerd wordt door je werkgever. Ik zie dit echt als een win-winsituatie voor werkgevers én werknemers, want de beste sociale zekerheid is uiteindelijk het hebben van zinvol werk”, stelt Kerstens.