Netherlands

Wat kunt u als werkgever doen tegen werkstress?

 

Doordat iedereen op afstand moet werken, zien we dat medewerkers zich wenden tot technologie voor ondersteuning. Als organisaties willen blijven meedraaien in hun markt, is behalve de juiste technologie een integraal vitaliteits- en veiligheidsbeleid nodig. Wat zijn de belangrijkste elementen waar je als werkgever op moet letten?

1. Urgentie (op werkstress)

Vanwege COVID-19 nemen de impact van emotionele gezondheid en de veranderende eisen aan medewerkers toe, waardoor (het gevoel van) werkstress stijgt. Voor HR-afdelingen is dit het moment om beleid voor ondersteuning van emotioneel welzijn hoog op de agenda te zettten. Bepaal dus eerst of werkstress een probleem is in uw organisatie.

2. Inzicht krijgen (in stressniveau)

Ook digitale technologie heeft een grote impact op de manier waarop mensen leven en werken.1 Mensen zijn anders naar hun werk gaan kijken en nemen hun gezondheid en vitaliteit serieuzer dan ooit. Het stressniveau neemt hierdoor snel(ler) toe. Werkgevers hebben vaak moeite deze plotselinge ‘vitaliteitsverschuiving’ te volgen. Vandaag de dag zegt 91% van de medewerkers dat ze graag moderne technologische oplossingen zien, maar slechts 20% van de organisaties implementeert daadwerkelijk mobiele HR- en productiviteitsoplossingen.

3. Draagvlak creëren

Problemen met de emotionele gezondheid leiden vaak nog tot een stigma op de (virtuele) werkvloer. Toegang tot de juiste ondersteuning is slechts een deel van het verhaal. Een groot deel (30%) van de Europese medewerkers praat op het werk liever niet over mentale gezondheidsklachten of -problemen 2. Twee derde (65%) denkt dat de werkgever niet of nauwelijks geïnteresseerd is in hun mentale gezondheid.

4. Randvoorwaarden op orde

Veranderende omstandigheden en behoeften vragen om veranderingen in beleid. Organisaties die een wendbare omgeving hebben, zijn in staat snel te schakelen en tijdig te voorzien in de behoefte van medewerkers. Dit betekent dat bepaalde randvoorwaarden op orde moeten zijn en er continu aandacht is voor leiderschap, communicatie en het aanbod op het gebied van vitaliteit. Dat zorgt voor een veilige werkomgeving, een grotere betrokkenheid bij de organisatie en medewerkers die hun volledige potentieel kunnen benutten, waardoor ze meer werkgeluk en minder stress ervaren.

5. Organisatie interventiewijzer

Tenslotte is het belangrijk dat naast het beleid ook de middelen voor vitaliteit (bijvoorbeeld een zorgcontract en aangeboden interventies) aansluiten bij het doel en de visie van de organisatie. De zorgcollectiviteit moet ondersteunend zijn aan het vitaliteitsbeleid en voldoende interventies bieden die aansluiten bij de behoefte van de medewerkers. Met de interventiewijzer krijg je inzichtelijk in hoeverre beleid en middelen aansluiten bij het doel en de visie.

Lees hier onze adviezen bij alle 5 bovenstaande aandachtspunten in het uitgebreide artikel.
 

1. Bron: Aon (2020), The Rising Resilient
2. Bron: ADP (2019), The Workforce View in Europa 2019