Netherlands

Wet arbeidsmarkt in balans, administratieve uitdagingen

 

Vanaf 1 januari 2020 is de WW-premie aangepast. De sectorpremies en de Awf-premie zijn afgeschaft. Daarvoor in de plaats is er nu de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Dit betekent dat er een hoog en laag premie gaat gelden, afhankelijk van een flexibel arbeidscontract met wisselende uren, of een vast contract met vaste uren. Klinkt als een vereenvoudiging, maar Aon voorspelt administratieve uitdagingen.

Op basis van eigen ervaringen met vijf sectoren waar al een hoog en laag WW-tarief geldt, ziet Aon dat het vaak misgaat omdat veel werkgevers snel te veel of juist te weinig WW-premie afdragen. Voor werknemers met een vast contract en vaste uren, betaal je de lagere premie, maar wanneer zij overuren draaien bestaat er een kans dat je alsnog de hogere premie gaat betalen. Gevolgen zijn er vooral in sectoren met hoge personeelstekorten, maar ook bijvoorbeeld wanneer een extra opdracht wordt binnengehaald waarvoor meer uren-inzet van personeel wordt gevraagd.

Als werkgever verantwoordelijk voor juiste afdracht premies

Door de Wab met alle uitzonderingen die van toepassing zijn, wordt dit voor veel werkgevers potentieel een administratief hoofdpijndossier. . De juiste afdracht van de premies is de verantwoordelijkheid van de werkgever. Men dient extra alert te zijn op automatische berekeningen, wijzigingen worden niet vanzelfsprekend overgenomen. Het premieverschil bedraagt 5 procentpunt. Dit houdt in dat er bij een verkeerde premieberekening de verschillen in bedragen fors kunnen oplopen.

Goede financiele planning

Aon adviseert werkgevers hier alert op te zijn. “Laat je niet verrassen en maak bijvoorbeeld een goede personeelsplanning. Overweeg ook de verhouding tussen flex en vast, want als flex duurder wordt, is het soms voordeliger meer mensen in vaste dienst te nemen. Dat is gelijk ook de bedoeling van deze aangepaste premiesystematiek”, aldus Koen Kerstens van Aon.