Netherlands

10 tips over bedrijfscontinuïteit in coronatijd

 

Corona zorgt voor veel uitdagingen

Juist in deze moeilijke tijden wilt u laten zien wat uw onderneming waard is en het vertrouwen van uw klanten behouden. Maar u krijgt daarbij wel met enkele flinke uitdagingen en overheidsmaatregelen te maken: 1,5 meter afstand houden, handen wassen, thuisblijven bij klachten of zelfs (regionale) lockdowns. Uw mobiliteit wordt hierdoor beperkt, waardoor u nog afhankelijker bent van een goede IT-organisatie. Toeleveringsketens worden kwetsbaarder en de inzichtelijkheid ervan blijft voor veel organisaties een uitdaging.

Herstel afhankelijk van veel factoren

Omdat de crisis langdurig is en meerdere cycli doorloopt, geldt dat ook voor uw herstel. Dit gaat niet ineens, maar is sterk afhankelijk van het verloop van het virus, de versoepeling of aanscherping van overheidsmaatregelen en het effect op vraag en aanbod. Het is belangrijk om focus te houden op de continuïteit van uw organisatie. Daarom geven we u 10 tips die u helpen de voortgang van uw bedrijf te waarborgen.

10 tips om de continuïteit van uw bedrijf te beschermen

  1. Een aparte organisatiestructuur met kernteam en herstelteams is essentieel
  2. Zorg voor tijdige en betrouwbare informatie omtrent lokale omstandigheden en overheidsbeleid bij partners, leveranciers en klanten
  3. Diepgaand inzicht in toeleveranciersketen en inzet van beheersprogramma’s voor de zwakke schakels (lokaal, just-in-time en just-in-case)
  4. Brengt niet alleen de impact van uitval van locaties in kaart, maar ook van complete regio’s. Houd daarbij niet alleen rekening met een worstcasescenario, qua omvang en qua duur.
  5. Houd bij het zoeken naar herstelmogelijkheden rekening met de beperkingen voor mobiliteit (zowel personeel als goederenstromen).
  6. Doorloop het BCM-proces meerdere malen gedurende de coronacrisis en beweeg mee met de impact, veranderingen van marktomstandigheden, herstelmogelijkheden en prioriteiten.
  7. De afhankelijkheid van ICT is groter dan ooit en maakt organisaties extra kwetsbaar. Ken de kwetsbaarheden en investeer in security en back-upvoorzieningen.
  8. Ken de kwetsbare sleutelposities en neem extra maatregelen om deze te beschermen.
  9. Zoek samenwerking op en betrek alle belanghebbenden bij het zoeken van oplossingen.
  10. Evalueer de genomen maatregelen en tref voorbereidingen op een mogelijke tweede golf.

Meer weten over BCM?

Heeft u vragen over BCM en hoe u de continuïteit van uw bedrijf beschermt in tijden van crisis? Neem dan contact op met onze specialisten van Business Continuity Management.