Netherlands

Pensioenfondsen hoopvol over 2021 na bewogen jaar

 

Gedurende 2020 lag de gemiddelde dekkingsgraad van de pensioenfondsen een stuk lager dan 100% en leken miljoenen deelnemers af te stevenen op een korting van hun pensioenen. Minister Koolmees bracht wederom redding met een jaar uitstel: geen korting in 2020 zolang de dekkingsgraad minimaal 90% is. Kortingen per 1 januari 2021 lijken daarmee afgewend; hooguit zal een enkel pensioenfonds nog beperkte kortingen moeten doorvoeren.

Mager beleggingsjaar, aandelen presteerden boven verwachting

Beleggers hadden voor 2020 laag ingezet vanwege de toenemende kans op een recessie. Deze inschatting was juist, maar niet vanwege de gebruikelijke economische cycli maar vanwege de COVID-19-pandemie. Die zorgde voor lockdowns en strenge maatregelen, waardoor de wereldwijde economie tot stilstand kwam met als gevolg de diepste naoorlogse recessie. Tegelijkertijd daalde de volledige rentecurve tot de laagste niveaus ooit. Renteniveaus werden door centrale banken nog verder verlaagd, terwijl overheden steunprogramma’s van ongekende omvang lanceerden.

De financiƫle markten reageerden hier snel op en vonden vanaf april de weg omhoog en maakten een groot deel van de verliezen weer goed, mede gesteund door de hoop op een vaccin. Technologie-aandelen profiteerden extra van de versnelling van digitale toepassingen om bijvoorbeeld thuis te werken; dit ging ten koste van aandelen in sectoren zoals beursgenoteerd vastgoed, toerisme en energie en luchtvaart. In november zorgde de aankondiging van het eerste coronavaccin dat er een aandelen-rally ontstond, die veel pensioenfondsen gered heeft.

Nieuw pensioenstelsel

Naast de coronacrisis was het voor pensioenfondsen ook op een ander vlak een bewogen jaar. In juni van 2020 kwam er duidelijkheid over de uitwerking van met name de tweede pijler-pensioenen door de publicatie van de hoofdlijnennotitie. Inmiddels is onlangs het consultatiedocument met de conceptwetsvoorstellen en Memorie van Toelichting gepubliceerd. De verschuiving naar een beschikbare premieregeling tot uiterlijk 1 januari 2026 is een markante verschuiving in pensioenland. Nederland is van oudsher een DB-land (Defined Benefits) waarin de uitkeringsregeling, veelal de middelloonregeling, dominant is, vaak uitgevoerd door een bedrijfstakpensioenfonds. Ook in de uitkeringsregelingen was soms sprake van kortingen of de dreiging daarvan.

Wilt u meer lezen over de wijzigingen in het pensioenakkoord? Lees hier verder.