Netherlands

Stelling van Pythagoras ‘werkt’

 

De tijd van een paar dagen ontspannen tijdens de feestdagen liggen (gevoelsmatig) alweer mijlenver achter ons. Op maandag 4 januari waren de eerste online meetings van 2021 al weer gepland. Het lijkt alsof er ten opzichte van 2020 niets is veranderd. De lockdown tijdens de grauwe wintermaanden dragen daar ook niet aan bij. Veel mensen ervaren hierdoor een gevoel van onmacht, van controleverlies en mogelijk zelfs tot oplopende werkdruk en (thuis)werkstress. We voelen sociale en emotionele stress, omdat je je dierbaren, maar ook collega’s niet live kunt zien, werkgerelateerde stress, omdat je jezelf niet de tijd voor een ontspannen lunchwandeling gunt, maar ook ‘thuisstress’, omdat je opeens de stelling van Pythagoras (a² + b² = c²) moet uitleggen aan schoolgaande kinderen.

Positieve boodschap

Met een beetje hoop keken we reikhalzend uit naar een beter 2021. Opnieuw maken medewerkers zich zorgen. Misschien nog wel meer dan tijdens de eerste lockdown. Zorgen om hun eigen welzijn en dat van anderen, zorgen om baanbehoud, zorgen om de invulling van hoe zij het werk kunnen doen, zorgen om een goede ‘work-life-balance’ en ga zo maar door. Hoe draai je dit om als werkgever in een positieve boodschap?

Draai de boodschap om

In plaats van aangeven dat we al driekwart jaar in een negatieve spiraal zitten, zou de boodschap ook kunnen zijn: We houden dit goed met elkaar vol! Sta er eens bij stil: Wat hebben we al met elkaar bereikt? Hoe hebben we dat voor elkaar gekregen? Hoe hebben we samen invulling gegeven aan wat er moest gebeuren? Sta stil bij de behaalde resultaten en geef elkaar dan ook erkenning voor het feit dat we dat gewoon maar ‘even’ gedaan hebben.

Werken aan een veerkrachtige organisatie en medewerkers in 2021

De context van ons werk is veranderd en mensen werken online en op afstand van elkaar. Daarom blijft flexibiliteit nodig bij het zoeken van een nieuwe balans tussen werk en privé. Het wordt steeds belangrijker dat werkgevers signalen van medewerkers opvangen die kunnen duiden op stress, afnemende vitaliteit en verminderde veerkracht. Om te werken aan een veerkrachtige organisatie heeft u vitale en duurzaam inzetbare mensen nodig. Leidinggevenden dienen dus ook in 2021 goed in gesprek te blijven met hun medewerkers.

Geef aandacht

U kunt uw medewerkers helpen veerkrachtig te worden en te blijven. Focus op de positieve kant. Stel uzelf eens de vraag: welke rol heb ik als werkgever bij het creëren van veerkrachtige medewerkers? Hoe ga ik op een effectieve manier de dialoog aan met mijn medewerkers over vitaliteit en alle vormen van welzijn:fysiek, sociaal, emotioneel, professioneel en financieel? Het lijkt wellicht een lastige wiskundige formule, maar door het gewoon te doen, zult u zien dat het een eenvoudige en effectieve formule is om te werken aan ‘veerkracht’.

Meer weten? Neem deel aan het online congres ‘Veerkracht voor de toekomst’

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Kijk dan voor meer informatie op onze website aon.nl/veerkracht en schrijf u in voor het online congres ‘Veerkracht voor de toekomst’.