Netherlands

Afname in zorgmijding

 

Goed nieuws! Zorgmijdend gedrag vanwege kosten neemt af

Uit onderzoek van Nivel blijkt dat het aantal mensen dat afziet van zorgbehandelingen vanwege de kosten die dat met zich meebrengt, is afgenomen. Nivel heeft over de periode 2016 tot en met 2020 onderzoek gedaan naar zorgmijding. Waar in 2016 nog 8% van de respondenten aangaf af te zien van doktersbezoek, is dat in 2020 gedaald naar 4%.

Resultaten onderzoek Nivel
Niet alleen het afzien van doktersbezoek is afgenomen, maar ook het afzien van vervolgonderzoek en -behandeling en het gebruik van medicijnen:


Bron: Hulst, F. van der, Meijer, M., Holst, L., Brabers, A., & Jong, J. de. Infographic. Afname in aantal mensen dat afziet van zorg vanwege de kosten tussen 2016-2020. Toegang tot zorg. Utrecht: Nivel, 2021.

Zorgmijding is ook uw risico
Lange tijd hebben toenemende zorgkosten ertoe geleid dat steeds meer mensen zorg meden en medische behandelingen uitstelden. Zij schoven dit voor zich uit, omdat zij wilden voorkomen dat zij hun eigen risico moesten betalen. Of zij waren niet verzekerd voor de benodigde zorg, omdat zij geen aanvullende verzekering hadden afgesloten. Met alle gevolgen van dien. Want als uw medewerkers te lang doorlopen met klachten, kan dat tot gevolg hebben dat zij langdurig uitvallen. Ook zal de uiteindelijke medische behandeling waarschijnlijk langer duren.

Herken de signalen op tijd
Het grootste probleem van zorgmijding voor u als werkgever is dat medewerkers te lang doorwerken met klachten. Bij hen groeit het risico op langdurige uitval, met hoge zorg- en verzuimkosten voor u als gevolg. Ook neemt de kans toe dat medewerkers noodgedwongen bij u als werkgever aankloppen met de vraag om te delen in de kosten voor medische zorg. Wees daarom alert op signalen van financiƫle problemen bij uw medewerkers en maak deze bespreekbaar. Een hoog vrijwillig eigen risico en het achterwege laten van een aanvullende verzekering kunnen daar een aanwijzing voor zijn. Doe dit zeker als door het CAK loonbeslag wordt gelegd bij een medewerker. Ga met hen in gesprek en zet eventueel een budgetcoach of bedrijfsmaatschappelijk werk in. Dat is in de eerste plaats juist in het belang van uw medewerker.

Hulp bij voorkomen van langdurige uitval
Bij zorgmijding groeit het risico op langdurige uitval. Inzicht in de preventieve mogelijkheden die u als werkgever al biedt, bijvoorbeeld vanuit uw collectieve zorgverzekering, helpen om uitval te voorkomen. Aon biedt in samenwerking met uw zorgverzekeraar diverse mogelijkheden om preventieve activiteiten effectief in te zetten en oplossingen om de vitaliteit van uw medewerkers te vergroten. Meer weten? Neem contact op met uw adviseur van Aon.