Netherlands

Dekkingsgraad pensioenfondsen stabiliseert

 

Rotterdam, 1 december 2017 - De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in november gelijk gebleven op 109%. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, steeg van 105% naar 106%.

Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon, wereldwijd marktleider op het gebied van risk, retirement en health, die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt.

Rente nagenoeg stabiel, verplichtingen licht gestegen
De rente steeg in november iets op de korte looptijden en daalde licht op de langere looptijden. Gemiddeld leidde dat tot een rentedaling van circa één basispunt. De Ultimate Forward Rate (UFR), waarmee pensioenfondsen de waarde van hun toekomstige verplichtingen berekenen, bleef gelijk op 2,6%. Door de daling van de rente op de lange looptijden steeg de waarde van de verplichtingen met ongeveer 0,6%.

De beleidsdekkingsgraad steeg met een procentpunt. Omdat dit de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden betreft, wegen de lage dekkingsgraden uit 2016 steeds minder zwaar mee in het gemiddelde.

Vermogen licht gestegen
Het vermogen van pensioenfondsen steeg eveneens licht in november. Door de daling van de rente op de lange looptijden stegen de langlopende obligaties in waarde. Per saldo noteerde de vastrentende waardenportefeuille + 0,7%. Aandelen in ontwikkelde markten noteerden een licht verlies. Aandelen in opkomende markten deden het slechter met een verlies van 2,1%. Onroerend goed steeg licht in waarde. Het vermogen van pensioenfondsen steeg per saldo met 0,3%.

Opluchting voor meeste fondsen
De gemiddelde beleidsdekkingsgraad, die een jaar geleden nog 98% was, staat nu op 106%. Hoewel de meeste fondsen daarmee uit de gevarenzone zijn, zullen ze niet allemaal de dans ontspringen. “Bij een handjevol fondsen zijn kortingen nog niet afgewend,” stelt Frank Driessen, Chief Commercial Officer van Aon Hewitt. “De laatste maand van het jaar zal blijken of zij alsnog uit de gevarenzone komen.”

Consolidatie pensioenfondsen gaat door
Door verdere consolidatie van het aantal pensioenfondsen daalt het aantal pensioenfondsen rap richting de 200. Tegelijkertijd zijn er algemene pensioenfondsen (APF-en) bijgekomen. Veel pensioenfondsen zijn in 2017 bij een APF of bedrijfstakpensioenfonds (BPF) ondergebracht. Bij APF-en gebeurt dat meestal in eigen kringen. De overblijvers zijn de grotere fondsen, die steeds professioneler worden gerund.

Over Aon
Aon plc (NYSE:AON) is een toonaangevende wereldwijde dienstverlener op het gebied van risk, retirement en health. Aon analyseert de personele risico’s en bedrijfsrisico’s, geeft passend risicoadvies, zorgt voor de (financiële) oplossing én is er als een incident de bedrijfscontinuïteit bedreigt. Zo helpen wij klanten succesvol te ondernemen.

Aon heeft in Nederland 31 locaties met 2.900 medewerkers en wereldwijd meer dan 50.000 medewerkers in ruim 120 landen. Ga voor meer informatie naar www.aon.nl.