Netherlands

Forse stijging pensioenuitkering beschikbare premieregeling in vierde kwartaal 2016

 
 

Rotterdam, 27 maart 2017 - De pensioenuitkering van de gemiddelde beschikbare premieregeling, ook wel bekend als DC-regeling, is in het vierde kwartaal van 2016 gestegen van 687 euro naar 756. Een 40-jarige werknemer met een modaal inkomen kon daardoor per 31 december 2016 bij pensionering 756 euro per maand aan pensioen tegemoet zien. Dat is nog steeds minder dan de uitkering bij een middelloonregeling, maar het bedrag komt er wel dichter bij in de buurt.

In een middelloonregeling kon een 40-jarige werknemer met een modaal inkomen een uitkering van 926 euro per maand tegemoet zien. Het verschil komt door de huidige lage rentestanden; uitgaande van 3% rekenrente wordt in een beschikbare premieregeling niet genoeg geïnvesteerd om tot een vergelijkbare uitkomst als bij een middelloonregeling te komen.

Dat blijkt uit de Pensioenvergelijker van Aon Hewitt, wereldwijd marktleider in human-resourcemanagement, consultancy en outsourcing. De Pensioenvergelijker is een index waarmee Aon Hewitt ieder kwartaal de potentie van beschikbare premieregelingen peilt.

Beeldmateriaal
Onderstaande afbeelding is in hoge resolutie te downloaden door erop te klikken.
Infographic: Pensioenvergelijker Q4 2016

Marktrente en beurzen
De index stond eind december 2016 op 83 punten; eind september 2016 was dat nog 75 punten. In het vierde kwartaal zorgden een stijging van de marktrente en aandelenmarkten en verbeterde economische vooruitzichten voor een stijging van de verwachte uitkering.

Ontwikkelingen in de DC-markt: opkomst marktrentestaffels
Steeds meer pensioenuitvoerders bieden zogenaamde ‘marktrentestaffels’ aan voor beschikbare premieregelingen. Hierdoor is het mogelijk om meer premie te kunnen inleggen dan op basis van de bestaande 3%- en 4% staffels. De marktrentestaffels hebben doorgaans een lagere rekenrente, bijvoorbeeld van 2% of 2,5%. Sommige uitvoerders bieden zelfs een 1,5%-staffel aan. Staffels gebaseerd op een rekenrente lager dan 3% zijn afhankelijk van de tarieven van de pensioenuitvoerder zelf. Daarom stellen de uitvoerders voorwaarden aan het gebruik van de staffel. We zien dat het gebruik van staffels met een lagere rekenrente dan 3% langzaam op gang komt, met name bij de wat grotere werkgevers.

Gevolgen verhogen pensioenrichtleeftijd
De pensioenrichtleeftijd is per 1 januari 2018 verhoogd naar 68 jaar. De nieuwe premiestaffels gebaseerd op deze leeftijd, zijn op 10 maart gepubliceerd. De staffels liggen ongeveer 6% lager dan de staffels met een pensioenleeftijd van 67 jaar. Dat resulteert enerzijds in een besparing in pensioenlasten van ongeveer 6%. Anderzijds maken werkgevers extra loonkosten als werknemers inderdaad langer in dienst blijven.

Wet verbeterde premieregeling: introductie variabele uitkering
De marktrente is een belangrijke factor voor de ontwikkelingen in pensioenuitkeringen, vooral doordat de marktrente op de pensioendatum voor een groot deel de aan te kopen uitkering bepaalt. Onder de Wet verbeterde premieregeling, die sinds 1 september geldt, is het niet langer verplicht om een vaste uitkering aan te kopen. Werkgevers kunnen ook voor een variabele uitkering kiezen. Doel van deze variabele uitkering is om de afhankelijkheid van de marktrente te verminderen. Of de variabele uitkering veel gebruikt gaat worden, is nog onduidelijk: de meeste pensioenuitvoerders zijn nu nog met hun productontwikkeling bezig. Pas als die producten in de loop van 2017 duidelijker zijn, zal blijken hoeveel medewerkers daadwerkelijk voor een variabele uitkering kiezen.

De complexe Wet verbeterde premieregeling vraagt om heldere communicatie naar de deelnemer, want die moet tijdig voor een vaste of een variabele uitkering kiezen. Bij een variabele uitkering loopt de deelnemer ook risico’s tijdens de uitkeringsfase van het pensioen. “Pensioenuitvoerders hebben een grote rol in het tijdig informeren en begeleiden van deelnemers bij het maken van hun keuze,” zegt Frank Driessen, Chief Commercial Officer van Aon Hewitt. “Deelnemers moeten snappen wat het verschil is tussen de vaste en variabele uitkering zodat zij de juiste keuze kunnen maken. De huidige wetgeving is dusdanig complex dat deze voor een gewone werknemer niet te overzien is.”

Vergelijking met middelloon pensioenfondsen
Gemiddeld gezien is de verwachte uitkering uit een beschikbare premieregeling wat lager dan die uit een middelloonregeling, mits in beide regelingen fiscaal maximaal wordt opgebouwd. In dat geval zijn de pensioenpremies voor een middelloonregeling in de praktijk hoger. De beleidsdekkingsgraad voor pensioenfondsen bleef in het vierde kwartaal van 2016 gelijk op 98%. Dat een daling uitbleef, kwam vooral door de stijging van de marktrente en de aandelenmarkten in hetzelfde kwartaal.

Over de Pensioenvergelijker
De Pensioenvergelijker is een index waarmee Aon Hewitt ieder kwartaal de potentie peilt van beschikbare premieregelingen, ook wel DC-regelingen genoemd. Dat zijn pensioenregelingen waarbij de toekomstige uitkering niet vaststaat, maar meebeweegt met de beleggingsrendementen. De index geeft aan hoe het te bereiken pensioen van een 40-jarige zich ontwikkelt onder invloed van onder andere wet- en regelgeving, beurskoersen, inflatie en marktrente. Aon berekent dit op basis van meer dan 1.000 scenario’s. De exacte hoogte van deze pensioenuitkeringen is onzeker. Bij een zuivere beschikbare premieregeling zijn de meeste risico’s voor rekening van de werknemer. De daadwerkelijke pensioenuitkering kan hoger of lager zijn.

Over Aon
Aon plc, genoteerd aan de effectenbeurs van New York (NYSE:AON), is een toonaangevende wereldwijde adviseur op het gebied van risicomanagement, makelaar van (her)verzekeringen en biedt HR-oplossingen en outsourcing services. Onze organisatie heeft wereldwijd meer dan 72.000 medewerkers in ruim 120 landen en heeft maar een doel: het innovatief ondersteunen van klanten op het gebied van risico’s en mensen. We empower results: wij delen onze kennis en data, zodat klanten zich kunnen blijven bezighouden met succesvol ondernemen.