<!--[if IE]>
    <script src="http://html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script>
<![endif]-->
Netherlands

Nieuwe prognosetafel meevaller voor pensioenfondsen

 

Dekkingsgraad pensioenfondsen licht verbeterd

Rotterdam, 13 september 2018 – Pensioenfondsen kunnen rekenen op een meevaller. De nieuwe prognosetafel die het Koninklijk Actuarieel Genootschap woensdag publiceerde, leidt tot een gemiddelde daling van hun voorzieningen van 1,0%. Daardoor verbetert ook hun dekkingsgraad, al is die invloed beperkt. Fondsen met een jong deelnemersbestand en relatief veel vrouwelijke deelnemers profiteren het meest: zij kunnen rekenen op een stijging van de dekkingsgraad van maar liefst 1,6%.

Dat concludeert Aon, wereldwijd marktleider op het gebied van risk, retirement en health, op basis van eigen berekeningen gebaseerd op de nieuwe prognosetafel.

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap becijferde dat de levensverwachting in Nederland blijft stijgen, maar minder snel dan eerder werd verwacht. De levensverwachting heeft invloed op de toekomstige uitgaven van pensioenfondsen en daarmee op hun dekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad – de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden – bleef stabiel op 109%.

Als Nederlandse pensioenfondsen nu overgaan naar de nieuwe prognosetafel, dan zou de gemiddelde dekkingsgraad met 1 procentpunt stijgen. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, blijft vooralsnog onveranderd op 109%.

AOW-leeftijd
De vakbond FNV heeft aangegeven een bevriezing van de AOW-leeftijd te willen, mede omdat er nog steeds niets is geregeld voor de zware beroepen. Momenteel loopt de AOW-leeftijd op naar 67 jaar in 2021 en 67 jaar en 3 maanden in 2022. De pensioenrichtleeftijd is sinds 1 januari van dit jaar al 68 jaar. De vaststelling van de AOW-leeftijd gaat op basis van de CBS-tabellen. Op basis van de nieuwe Prognosetafel komt de AOW-leeftijd enkele maanden lager uit.

“We verwachten dat de vertraging van de verbetering van de levensverwachting ook te zien gaat zijn in de CBS-tabellen. Dat is koren op de molen van de FNV,” zegt Frank Driessen, Chief Executive Officer van Aon Retirement & Investment. “De druk op het kabinet om een nieuw pensioenstelsel in te voeren neemt met de naderende Prinsjesdag alleen maar toe.” De AOW-leeftijd is een belangrijk onderwerp voor de bonden. Het kabinet wil vasthouden aan de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar en 3 maanden.

Kortingen in 2020 en 2021 toch nog niet uitgesloten
Eind 2020 lopen de herstelplannen van een aantal grote fondsen op hun eind. De dekkingsgraden van de fondsen lopen op dit moment uiteen. Aan de onderkant zijn er fondsen met een dekkingsgraad van rond de 100%, terwijl er aan de andere kant fondsen zijn met dekkingsgraden van 125%. Juist de dekkingsgraden van de grote fondsen, met veel deelnemers, staan echter onder druk.

“De verbetering van de dekkingsgraad ten gevolge van de nieuwe prognosetafel helpt de fondsen aan de onderkant, maar haalt ze nog niet helemaal uit de gevarenzone,” aldus Driessen. “De verbetering is gemiddeld 1 procentpunt, waar deze fondsen enkele procentpunten nodig hebben.

Over Aon
Aon plc (NYSE:AON) is een toonaangevende wereldwijde dienstverlener op het gebied van risk, retirement en health. Aon analyseert de personele risico’s en bedrijfsrisico’s, geeft passend risicoadvies, zorgt voor de (financiële) oplossing en staat klanten bij als een incident de bedrijfscontinuïteit bedreigt. Zo helpen wij klanten succesvol te ondernemen.

Aon heeft in Nederland 15 locaties met 2.600 medewerkers en wereldwijd meer dan 50.000 medewerkers in ruim 120 landen. Ga voor meer informatie naar www.aon.nl.