Netherlands

Inhoud zorgcollectiviteit op lange termijn belangrijker dan korting

 

Rotterdam, 25 augustus 2020 – Bij de keuze voor een zorgcollectiviteit via de werkgever is de premiekorting voor twee op de vijf werknemers níet de doorslaggevende factor. Zo’n 40% vindt andere voordelen belangrijker, zoals bijvoorbeeld aanvullende verzekeringen (33%). Dat blijkt uit een survey van Aon onder verzekerden.

De uitkomsten laten zien wat een collectieve zorgverzekering aantrekkelijk maakt. Niet alleen voor werkgever, maar zeker ook voor werknemers. Premiekorting wordt belangrijk gevonden, maar opvallender is de voorkeur voor aanvullende verzekeringen. Bijvoorbeeld het aanbieden van extra fysiotherapeutische behandelingen of tandartszorg in de zorgverzekering, de beschikbaarheid van een gezondheids- en vitaliteitscoach of ondersteuning bij mantelzorg.Die cijfers bieden perspectief voor werkgevers, zeker nu de korting op de collectieve zorgverzekering onder politieke druk staat en met ingang van 2020 is verlaagd tot maximaal 5%.

Investeren in en communiceren over preventie en vitaliteit

Een zorgverzekering is veel meer dan een secundaire arbeidsvoorwaarde. Zeker als er sprake is van een werkgeversbijdrage. Het is bij uitstek een manier om bij te dragen aan vitaliteit en preventie. Dit kan door maatwerkafspraken te maken met zorgverzekeraars en preventiebudgetten in te zetten.

Zo kent de bijvoorbeeld de retail relatief veel klachten als problematiek op het gebied van diabetes, slaapproblemen en chronische ziekten. Medewerkers uit deze sector geven aan niet door te kunnen en te willen werken tot hun pensioengerechtigde leeftijd. Daarnaast geeft meer dan 10% van deze werknemers aan niet aan de fysieke werkeisen van het werk te kunnen voldoen. Met betrekking tot de zorgverzekering is het van belang hier aandacht voor te hebben. Denk daarbij aan extra vergoedingen voor fysiotherapie, maar ook speciale programma’s met betrekking tot diabetes, stoppen met roken en workshops (onder andere op het gebied van mentale veerkracht, alcohol- en gameverslaving of geldzorgen).

Bas van der Tuyn, Manager Health Solutions bij Aon, ziet in de resultaten de bevestiging van de kracht van een zorgcollectiviteit. “Wij zijn ervan overtuigd dat, helemaal in deze tijd waarin thuiswerken zowel fysieke als emotionele uitdagingen met zich meebrengen, investeringen in veerkracht van medewerkers zich terugbetalen.”Uit het onlangs verschenen rapport van Aon, Rising Resilience, blijkt dat er een grote rol is weggelegd voor de werkgever als het gaat om de communicatie over de voordelen van een zorgcollectiviteit. De meeste medewerkers blijven lang bij dezelfde zorgverzekeraar, totdat ze gewezen worden op de voordelen van een collectiviteit én de aanvullende diensten die hierbij door de werkgever beschikbaar worden gesteld. Het is daarom belangrijk om de aanvullende zorgafspraken goed vast te leggen en aan te bieden aan medewerkers.

Vitaliteit vraagt om gedegen langetermijnaanpak

Vitale medewerkers presteren beter, verzuimen minder en ze laten een hogere mate van betrokkenheid zien. Het blijkt zelfs dat de klanttevredenheid tot 12% toeneemt wanneer in vitaliteit onder medewerkers geïnvesteerd wordt. “De aandacht voor vitaliteit moet verder gaan dan losse gezondheidsactiviteiten, zoals bijvoorbeeld fruit op het werk, een stappenteller of een werkplekonderzoek. Vitaliteitsacties lonen pas als er een gedegen aanpak onderligt met een visie en langetermijndoelstellingen, waar ook de collectieve zorgverzekering deel van uitmaakt. Dat is onze ervaring die wij dagelijks opdoen bij onze klanten. Denk bijvoorbeeld aan een vast zorgbudget per deelnemende medewerker of de inzet van gespecialiseerde vitaliteitscoaches. Ziekteverzuim kan zo echt voorkomen worden en de vitaliteit onder medewerkers gaat meetbaar omhoog,” aldus Van der Tuyn.