Netherlands

Bestuurders hebben volop vertrouwen in economische groei

 
 • Groot deel hoger management (90%) verwacht komend jaar verbetering bedrijfsklimaat
 • Pandemie bracht nieuwe kwetsbaarheden aan het licht
 • Organisaties vaker bereid te investeren in weerbaarheid tegen grey swan-risico's

Rotterdam, 19 oktober 2021 – Het vertrouwen in de economie onder managers en bestuurders neemt snel toe. Een ruime meerderheid (79%) voorziet in het komende jaar een omzetstijging. Ook de bereidheid tot het nemen van gecalculeerde risico’s stijgt. Verder blijken bedrijven die succesvoller uit de crisis kwamen, een integrale aanpak van COVID-19 te hanteren met focus op onderlinge relaties van risico’s.

Dat blijkt uit het onderzoek A New Approach to Volatility: The Importance of Making Better Decisions van Aon, wereldwijd adviseur op het gebied van risico-, pensioen- en gezondheidsoplossingen. Het onderzoek vond plaats in augustus en september 2021, ruim 18 maanden na de uitbraak van de coronapandemie. 800 bestuurders en hogere managers uit de VS, de EU, het VK en Canada namen deel aan de enquête, waarin werd onderzocht welke voorbereidingen en maatregelen organisaties treffen tegen onderling gerelateerde risico's. De enquête bouwt voort op het onderzoeksrapport Are You Prepared for the Next Big Threat? uit 2020.

Significante groei voorzien, risicobereidheid stijgt

De vier belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:

 • Meerderheid respondenten voorspelt significante groei
  Vier op de vijf respondenten (79%) verwacht dat hun omzet het komende jaar zal stijgen. Veertig procent verwacht zelfs dubbele cijfers te noteren. Van de directieleden die aangaven dat zij ‘zeer voorbereid’ waren op de pandemie (38%), voorspelde ruim de helft een groei met dubbele cijfers. Bedrijven die zeer goed voorbereid waren op de crisis verwachten na de crisis sneller te groeien.

 • Een goede voorbereiding loont, maar managers overschatten mogelijk de effectiviteit
  Uit het onderzoek bleek dat managers die de strategie bepalen en medewerkers die de strategie moeten uitvoeren, verdeeld zijn over de risicovoorbereiding. Slechts 12% van de hoogste managers vond dat hun organisatie niet voorbereid was op de pandemie, vergeleken met 22% van de senior professionals.

 • Succesvolle managers zijn risicobewust, maar durven wel risico’s te nemen
  De meeste managers (80%) gaven aan dat hun organisaties als gevolg van de pandemie meer bereid zijn om risico's te nemen en te investeren in toekomstige maatregelen. Managers zijn met name bereid risico's te nemen als het gaat om kapitaalinvesteringen en het binnenhalen van nieuwe financiering. 55% van de respondenten wil mogelijk investeren in kapitaal, financiering of schuld. De helft van de respondenten (50%) gaf aan open te staan voor investeringen in nieuwe technologieën.

 • Bedrijven die zich niet voorbereiden en geen actie ondernemen, verzwakken aanzienlijk
  Bedrijven die verzwakt zijn als gevolg van de pandemie (32% van de respondenten) vonden het lastig om risico's en hun onderlinge relatie mee te nemen in de besluitvorming. Deze bedrijven liepen een achterstand op ten opzichte van concurrenten die ongehavend uit de pandemie zijn gekomen. De verschillen doen zich met name voor op twee vlakken: toegang tot financiële bescherming tegen verliezen en het vermogen van de organisatie om de veiligheid en productiviteit van medewerkers te waarborgen. Succesvolle bedrijven hanteerden juist een brede en integrale aanpak in de bestrijding van COVID-19. Ook waren zij alert op de onderlinge relaties van risico's.

 • Succesvolle bedrijven erkennen het belang van data, analyse en expertise
  Van de ondervraagde hogere managers en senior professionals hecht 61% veel waarde aan het gebruik van modellen, analytics of data science voor betere besluitvorming. Daarnaast denkt 61% van de succesvolle bedrijven de tools en expertise in huis te hebben om betere en datagedreven beslissingen te kunnen nemen.

Betere besluitvorming op basis van data, kennis en inzicht

Volgens Alex van den Doel, managing director van Aon’s Global Risk Consulting, kijken bedrijven dankzij de lessen van de coronacrisis niet alleen meer naar de huidige uitdagingen, maar ook steeds vaker verder vooruit: “Het belang van het goed begrijpen van en voorbereiden op zeer onwaarschijnlijke, maar desastreuze risico's, de zogenoemde grey swans, werd krachtig onderstreept door de COVID-19-pandemie. Het is belangrijk om continu het risicolandschap te heroverwegen en te beseffen dat er voortdurend nieuwe risico’s op de loer liggen. Besluitvorming in onzekerheid is complex, zeker in crisistijd. Een goede crisisvoorbereiding is dan belangrijk. Die bestaat uit het bedenken en uitwerken van grey swan-scenario's, het analyseren van data over vergelijkbare crises, het trainen, oefenen en evalueren van crisissituaties en het maken van crisis- en continuïteitsplannen. Gebruik dus de beschikbare data en analytics over grey swans en kijk wat de kenmerken zijn van winnaars en verliezers na een crisis. Zo ben je als organisatie beter voorbereid op crisissituaties, vergroot je de weerbaarheid en kom je als winnaar uit de volgende crisis.”

Over Aon

Aon is wereldwijd adviseur op het gebied van risico-, pensioen- en gezondheidsoplossingen. Wij helpen onze klanten om hun doelen makkelijker te bereiken. Dit doen we door ze verantwoord risico’s te laten nemen. Wij analyseren de risico’s, bieden daar onafhankelijke en duurzame (verzekerings)oplossingen voor aan en staan onze klant bij als een risico zich voordoet. Aon heeft in Nederland 14 locaties met 2.500 medewerkers en wereldwijd meer dan 50.000 medewerkers in ruim 120 landen. Ga voor meer informatie naar www.aon.nl.