Netherlands

Dekkingsgraden pensioenfondsen krabbelen iets op in augustus

 
  • Rente nagenoeg stabiel en licht positieve beleggingsrendementen
  • Klimaat en cyber op de agenda van pensioenfondsbestuurders

Rotterdam, 1 september 2021 - De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad* van de Nederlandse pensioenfondsen is in augustus gestegen van 108% naar 109%. De rente bewoog nauwelijks en de beleggingsportefeuille behaalde een positief rendement. De stijging van de eerste helft van dit jaar wordt hiermee opgepakt, na een terugval in juli.

Dit constateert Aon, wereldwijd dienstverlener op het gebied van risico-, pensioen- en gezondheidsoplossingen, die door middel van haar Pensioenthermometer dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt.

De indicatieve beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, is constant gebleven op 103%. Deze dekkingsgraad ligt boven het aangepaste tijdelijk wettelijk vereiste minimum. Aangezien deze dekkingsgraad van 103% een gemiddelde betreft, zijn er ook fondsen met een lagere beleidsdekkingsgraad. Met de stijgingen in de eerste helft van dit jaar lijken de meeste fondsen echter uit de gevarenzone te zijn.

Rente vrijwel stabiel in augustus, verplichtingen gedaald

De rente bewoog nauwelijks in het eerste deel van augustus, maar de laatste dagen was er toch sprake van een lichte stijging. Per saldo steeg in een maand tijd de risicovrije rente over de eerste 40 jaar met gemiddeld 4 basispunten. De verplichtingen daalden daardoor met 0,7%.

Aandelenmarkten licht positief 

In augustus begonnen de financiële markten sterk dankzij goede economische cijfers. De Amerikaanse werkloosheid daalde naar 5,4%, het laagste niveau sinds het begin van de coronapandemie. Toch namen de zorgen bij beleggers toe, enerzijds door informatie over de snelle verspreiding van de deltavariant van het coronavirus in Amerika en China, wat van invloed is op de economische groeiverwachtingen. Anderzijds was ook de forse stijging van de consumentprijsindex van invloed. Deze steeg met meer dan 5% in juli vergeleken met vorig jaar, waardoor de kans op beleidsmaatregelen van de Amerikaanse centrale bank FED toeneemt. Door deze onzekerheid daalt de lange rente.

De Federal Reserve overweegt om het programma voor de aankoop van activa van $120 miljard per maand tegen het einde van dit jaar af te bouwen, maar is vooralsnog tevreden met de inflatiecijfers. De Fed is echter nog steeds verdeeld over de exacte timing en het tempo van het intrekken van het opkoopprogramma voor obligaties.

De financiële markten lieten positieve rendementen zien. De aandelen van ontwikkelde markten stegen met ruim 2% en aandelen van opkomende markten herstelden met 3% van de slechte maand juli. Beursgenoteerd vastgoed profiteerde van het verder aantrekken van de economie met 1,5% rendement. Door de iets gestegen rente daalde de vastrentende waardenportefeuille met circa 1%.  Slechts high yield en emerging markets debt behaalden kleine positieve rendementen van bijna 1%. Al met al groeide de totale portefeuille en behaalde deze een positief rendement van ongeveer 0,7%.

Andere zorgen: cyberincidenten en het klimaat

Nu de dekkingsgraden zich positief ontwikkelen, is er ook tijd en ruimte voor fondsen om zich met andere zaken bezig te houden. Opvallend is het datalek dat recent geconstateerd werd bij de Blue Sky-Group. Dat maakt meer en meer duidelijk dat cyberrisico’s zich overal voordoen en ook pensioenfondsen en hun uitvoeringsadministraties moeten zorgen dat interne processen en controles op orde zijn. Daarnaast is het klimaat enorm onder de aandacht gekomen door recente natuurrampen en het IPCC-rapport. Ook pensioenfondsen moeten hier aandacht aan besteden. “Als grote beleggers zullen pensioenfondsen zich de vraag moeten stellen of ze in bepaalde beleggingen, zoals fossiele brandstoffen willen (blijven) beleggen”, zegt Frank Driessen, chief executive officer van Aon’s Retirement Solutions. Vanuit de SFDR1-regelgeving zullen fondsen hun duurzaamheidsimpact moeten laten meewegen in beleggingsbeslissingen. Driessen: “Het wordt steeds belangrijker om niet alleen te meten, maar ook om uit te leggen richting deelnemers welke keuzes het fonds maakt op ESG2-gebied. Daarnaast is DNB zich aan het verdiepen in biodiversiteit en stimuleert DNB financiële instellingen om ook biodiversiteit te meten. Ook met dit aspect krijgen pensioenfondsen te maken.

ERB als praktisch handvat

De voorbereiding voor het nieuwe pensioenstelsel zal veel vragen van de bestuurders van fondsen. Daarnaast moeten pensioenfondsen met de eigen risico beoordeling (ERB) aan de slag. Fondsen zijn verplicht om voor 31 december van dit jaar een ERB uit te voeren. “Als je het dan toch moet doen, kun je het beter goed doen. Zorg dat je de toegevoegde waarde eruit haalt als fonds”, aldus Driessen. “Wij adviseren om de ERB te gebruiken om het risicomanagement van het fonds eens goed onder de loep te nemen en te voorzien van fondsspecifieke praktische handvatten. Juist een ERB kan een goed middel zijn om klimaatrisico’s en cyberrisico’s in beeld te brengen en vast te leggen hoe hierop geacteerd wordt.”

Over Aon

Aon is adviseur op het gebied van risico-, pensioen- en gezondheidsoplossingen. Wij helpen onze klanten om hun doelen makkelijker te bereiken. Dit doen we door ze verantwoord risico’s te laten nemen. Wij analyseren de risico’s, bieden daar onafhankelijke en duurzame (verzekerings)oplossingen voor aan en staan onze klant bij als een risico zich voordoet. Dit doen wij in Nederland met 2.600 collega’s in samenwerking met 50.000 collega’s in meer dan 120 landen. Ga voor meer informatie naar www.aon.nl.

* Disclaimer
Aon houdt op dagbasis de dekkingsgraad bij van het geschatte gemiddelde Nederlandse pensioenfonds. Zowel de beleggingsrendementen als de rentetermijnstructuur worden op dagbasis aangepast aan de ontwikkelingen op de financiële markten. Ook geven wij de benodigde dekkingsgraad weer. Samen zegt dit iets over de kwaliteit van de financiële positie van het gemiddelde fonds. Dit geeft een goede indicatie van de ontwikkelingen bij de pensioenfondsen in Nederland. De samenstelling van de pensioenfondsen in Nederland is heel divers. Van hele grote fondsen als het ABP en Pensioenfonds Zorg en Welzijn tot kleine pensioenfondsen met soms maar enkele deelnemers. Aon heeft de samenstelling van het gemiddelde pensioenfonds gebaseerd op door De Nederlandsche Bank (DNB) en andere partijen gepubliceerde karakteristieken. Hier zit een vertraging in, omdat de statistieken altijd een maand achter lopen. De gemiddelde dekkingsgraad van Aon betreft een inschatting van de gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen. Wij gebruiken een prognosemodel. De werkelijke gemiddelde dekkingsgraad kan en zal afwijken van deze inschatting. Voor de werkelijke gemiddelde dekkingsgraad verwijzen wij naar de statistieken van DNB. 


1Sustainable Finance Disclosure Regulation
2Environmental Social and Governance