Netherlands

EYE en Aon bieden totaaloplossing cyberweerbaarheid voor mkb

 

Voormalig AIVD’ers en Aon’s cyberexperts slaan de handen ineen

Rotterdam, 8 januari 2021 - Aon’s Cyber Solutions, onderdeel van risico- en verzekeringsadviseur Aon, en EYE lanceren een praktische en betaalbare cyberoplossing voor het mkb. Hiermee onderscheiden zij zich van bestaande cyberoplossingen in de markt en helpen zij het mkb de kans op een cyberincident te minimaliseren. De oplossing biedt naast beveiliging tegen cyberincidenten en een cyberverzekering ook onderdelen als monitoring, training, 24/7 cyberincident-respons en de beschikbaarheid van cyberexperts waarbij bedrijven terecht kunnen.

Aon’s Cyber Solutions wordt gevormd door een team van ervaren cyberconsultants, -verzekeringsspecialisten en -crisismanagers dat organisaties ondersteunt bij cybersecurity en -incidenten. Het hart van EYE, een bedrijf dat gespecialiseerd is in cybersecurity-oplossingen voor het mkb, wordt gevormd door ex-medewerkers van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Jarenlang werkten zij aan het cyberprogramma van de Rijksoverheid.

Cyberincident kost mkb’er gemiddeld twee ton

Job Kuijpers, CEO van EYE: “Het aantal cyberincidenten neemt sterk toe en kost een mkb-bedrijf gemiddeld 200.000 euro. Veel van deze kosten zitten in het IT-herstel en omzetverlies voor het bedrijf. Ook reputatieschade en de daarmee mogelijk gepaard gaande omzetdaling kunnen mkb-bedrijven flink pijn doen. Het is daarom zaak dat deze bedrijven hun organisatie zo cybervolwassen mogelijk krijgen.”

‘Onderschatting, kosten en gebrek aan kennis’

Maarten de Jonge, Managing Consultant bij Aon’s Cyber Solutions ziet dat nog steeds veel mkb-bedrijven hun cyberbescherming niet goed hebben geregeld. Hij wijt dit vooral aan onderschatting van het cyberrisico, maar ook aan angst voor te hoge kosten en het ontbreken van de specialistische kennis. De Jonge: “In de totaaloplossing die wij met Aon hebben ontwikkeld, wordt cybersecurity zo ingericht dat deze betaalbaar en effectief is. Wij geven onze relaties de zekerheid dat we de kans op een cyberincident minimaliseren. Mocht er toch een incident zijn, dan grijpen we snel in, waarbij de kosten en schade gedekt zijn door de verzekering. De incidentresponders zorgen er vervolgens voor dat het bedrijf snel weer volledig operationeel is.”

Een voorsprong die telt en betere verzekerbaarheid

Kuijpers: “Een cyberaanval valt nooit helemaal te voorkomen, maar met de nodige voorbereiding en juiste respons kan de schade sterk worden beperkt. EYE en Aon hebben veel ervaring met cyberincidenten en zijn daarom in staat zeer snel te reageren en schade te voorkomen of te beperken. Het geeft ons, en dus de klant, een voorsprong.”

Ook zorgt de samenwerking voor betere verzekerbaarheid van cyberrisico’s. De Jonge: “In het laatste kwartaal van 2020 zagen we dat het steeds moeilijker werd om cyberrisico’s te verzekeren. Verzekeraars vragen, terecht, om meer beschermingsmaatregelen vanwege de sterke toename van cyberschades. Met EYE kunnen onze relaties veelal aan deze voorwaarden voldoen.”

Cyberweerbaarheid voor een mkb-prijs

Door het bundelen van de krachten met EYE zet Aon’s Cyber Solutions een volgende stap in het aanbieden van zijn cyberdienstverlening. De Jonge: “In de afgelopen jaren heeft Aon geïnvesteerd in de cyberdienstverlening voor onze klanten, waardoor er nu een divers en ervaren team staat. Wat eigenlijk nog ontbrak, was goede cybersecurity voor het mkb voor een mkb-prijs. Met EYE als partner is onze gezamenlijke dienstverlening nu compleet."