Netherlands

Internationale mobiliteit: van kwantiteit naar kwaliteit

 
  • Herwaardering zakelijk reizen: duurzaamheid, politieke onrust en kosten spelen rol
  • Veiligheid en welzijn van werknemers grootste uitdaging bij uitzendingen
  • Internationaal talent vraagt om internationale werkplek én beleid

Rotterdam 13 juni 2022 – Met de coronapandemie die op zijn eind loopt, herwaarderen werkgevers het nut en de noodzaak van internationale zakelijke reizen en mobiliteit. Nu het reizen in Europa geleidelijk weer op gang komt, ligt de focus meer op kwaliteit dan kwantiteit van de reizen. Organisaties kijken daarnaast vaker naar de inhuur van lokaal talent en verwachten dat de inzet van internationale uitzending niet zal toenemen. Internationaal werken op afstand kan aan de andere kant de schaarste van talent oplossen.

Dat blijkt uit het rapport International Mobility survey 2022 van Aon, wereldwijd dienstverlener op het gebied van risico-, pensioen- en gezondheidsoplossingen. Hiervoor onderzocht Aon onder ruim tweehonderd werkgevers uit verschillende sectoren de recente ontwikkelingen en verwachtingen over internationaal zakelijk reizen en mobiliteit in het komende jaar. Deze bevindingen zijn vergeleken met het onderzoek in 2021 om trends te identificeren.

Herwaardering internationale zakelijke reizen, vliegverkeer onder de loep
Na een lange periode met weinig tot geen reizen, is het zakelijk reisverkeer in de tweede helft van 2021 in Europa weer mondjesmaat op gang gekomen. Bedrijven zijn bezig met een herwaardering van de waarde van internationale zakelijke reizen voor hun werknemers. De grootste uitdagingen hierbij zijn de algehele veiligheid (75%) en het welzijn (60%) van de medewerkers. Opvallend genoeg staat CO2-uitstoot (15%) als laatste in de lijst met belangrijkste uitdagingen voor organisaties en bedrijven.

In 2021 zijn vooral de functionarissen in de sales (66%) en management (65%) weer begonnen met zakelijk reizen. Voor deze groepen zijn relaties en vertrouwen belangrijk en face-to-face contact levert dan een voordeel op. Binnen de sector training & onderwijs wordt verwacht dat het zakelijk reizen pas in 2022 of later weer toeneemt.

Boven alles staat de ROI van een reis voorop: De daadwerkelijke waarde van een bepaalde reis voor de organisatie, het meetbaar maken van die voordelen en dit kunnen aantonen aan interne stakeholders. Dit zijn de belangrijkste criteria die men gebruikt om te beoordelen of de reis nodig is. Steeds vaker stelt men de vraag of er daadwerkelijk gereisd moet worden of dat een online meeting ook tot de mogelijkheden behoort. Daarbij komt dat reizen meer vraagt qua zorgplicht en voorbereiding, zoals het voldoen aan wet- en regelgeving en veiligheid en welzijn borgen van de mensen. Tevens is het vliegtuig niet langer meer heilig voor werkgevers als belangrijkste transportmiddel voor zakelijke reizen. Steeds meer grote werkgevers verplichten hun werknemers met de trein of auto te reizen bij korte zakelijke reizen, waarbij een korte reis als minder dan 400-700 kilometer wordt gezien.

Internationale uitzendingen van werknemers blijft dalen: focus op lokaal talent en remote werken
Tijdens de coronapandemie zijn internationale uitzendingen bij 32,5% van de werkgevers gedaald. Internationale plaatsingen brengen veel uitdagingen met zich mee. De nummer één uitdaging is volgens werkgevers de veiligheid van de werknemers (49,7%). Andere belangrijke uitdagingen die genoemd worden, zijn gemak en begeleiding van de uitzending (36,2%), voldoen aan wet & regelgeving (31,9%), gezondheid van de werknemers, kostenbeheersing toegang tot gezondheidszorg en verzekerde benefits. Verwacht wordt dat werkgevers hun beleid rondom internationale plaatsingen zullen heroverwegen op basis van deze uitdagingen. Nu al ziet Aon een toenemende focus onder werkgevers op het inhuren van en verschuiving naar lokaal talent. Covid-19 heeft al een behoorlijke deuk geslagen in het vertrouwen van kandidaten voor uitzendingen en we verwacht dan ook dat het uitbreken van pandemieën en oorlogen zorgen voor een kritisch beoordelen en verminderd vertrouwen onder medewerkers om nu een internationaal avontuur aan te gaan. Hierdoor zal het aantal internationale plaatsingen, ondanks de verwachte stijging van dit jaar, voorlopig niet op het niveau van voor de pandemie terugkeren.

Internationaal werken op afstand stijgende trend
Een opkomende trend is het internationaal werken op afstand. Veel mensen maken de keuze om niet meer thuis online te werken, maar dit te doen op bijvoorbeeld een tropisch eiland of dichter bij familie. Daar komt bij dat in sommige sectoren het talent zo schaars is dat deze in het buitenland woont en niet wil of kan verhuizen. Tevens kan remote werken de oplossing bieden om broodnodig talent te kunnen werven én behouden.

Bijna 60% van de werkgevers heeft aangegeven dat internationaal werken op afstand een mogelijkheid is binnen hun bedrijf. Wanneer dit mogelijk is, geven zij ook aan dat hun familie mee mag reizen (in 56,7%van de gevallen) naar de plek waar zij op afstand willen werken. En het remote werken de oplossing is om broodnodig talent te kunnen werven en houden.

Rondom het internationaal werken onderkennen werkgevers dat er veel uitdagingen zijn. Denk daarbij aan compliancy (54,6%), sociale zekerheid (51,5%) en belastingen (49,5%). 40% van de organisaties waar internationaal werken op afstand mogelijk is heeft geen beleid en instructies op dit vlak. Verkeerde uitvoering van het werken in het buitenland kan grote gevolgen hebben. Werkgevers maken zich daarnaast zorgen over het behoud van de bedrijfscultuur, missie en betrokkenheid van de medewerkers als zij nauwelijks naar kantoor komen.

Oproep om beleid én communicatie
Michel Teunisse bij Aon’s International People Mobility (IPM) ziet dat de wereld van het internationale zakelijke reizen na de coronapandemie blijvend veranderd is: “Als je kijkt naar het zakelijk reisverkeer, dan vindt daar echt een herwaardering plaats. Werkgevers vragen zich af hoe noodzakelijk een reis nog is. Aspecten als kosten, het welzijn van medewerkers en ook het klimaat zullen meer en meer bepalen of een reis nodig is. Zakelijke reizen zullen niet verdwijnen en zijn in diverse sectoren echt een meerwaarde, maar duidelijk is dat de wereld na COVID-19 niet meer dezelfde is als voor de pandemie. Dat blijkt ook uit het feit dat het internationaal werken op afstand een blijvende trend is. Werknemers hebben gezien dat werken op afstand de nodige voordelen heeft en zij willen deze behouden en zelfs inzetten om een zo gunstig mogelijke werk-privébalans te krijgen. Het is voor werkgevers echter wel urgent om hiervoor een duidelijk beleid te maken en aan te geven wat wel en niet mogelijk is. Hoe eenvoudig het voor een medewerker lijkt om in het buitenland de laptop open te klappen en aan het werk te gaan, des te complexer is deze situatie voor een werkgever. Want hoe ga je om met belastingwetgeving en sociale zekerheid? Hoe blijft iemand verbonden met je organisatie wanneer hij of zij in een andere tijdzone werkt en nooit fysiek op kantoor is? Al dit soort vragen komen nu op werkgevers af en zij moeten hier echt mee aan de slag. Men moet beleid hierover vormgeven én communiceren.”