Netherlands

Nieuwe aansturing specialty business Aon Nederland leidt tot beter advies aan klanten

 

Rotterdam, 12 juli 2022 – Marc Overvoorde breidt zijn rol als managing director Energy, Marine & Logistics (EML) bij Aon Nederland uit met de verantwoordelijkheid voor de industries Food, Manufacturing en Wholesale & Retail van het team Trade & Manufacturing (T&M). Pieter Dijkstra breidt zijn rol als managing director Public & Business Services & Construction (PBSC) uit met de verantwoordelijkheid voor de industry Automobile/Mobility van het team T&M.

Marc Overvoorde: “Veel relaties binnen EML en T&M zitten qua risico’s en raakvlakken al dicht tegen elkaar aan. Het is dan ook een logische keuze om de collega’s van deze industries nog meer met elkaar te verbinden. Ik kijk er naar uit om de samenwerking en ontwikkeling van de collega’s te stimuleren om zo verdere verdieping van de klantrelaties tot stand te brengen.”

Pieter Dijkstra: “Het mobiliteitsvraagstuk staat hoog op de agenda bij veel organisaties in de publieke en private dienstverlening en de bouw. Tegelijkertijd zien wij in de Automotive Industry een transformatie naar brede dienstverleners in mobiliteit. De samenvoeging biedt daarom veel kansen voor kruisbestuiving en onderlinge samenwerking.”


Marc Overvoorde (l) en Pieter Dijkstra (r)