Netherlands

Onderzoek Aon: 313 miljard dollar schade in 2022 door natuurrampen

 
  • Eunice duurste Europese windstorm sinds 2010
  • Economische en sociale impact klimaatverandering steeds zichtbaarder
  • Groot deel schades niet verzekerd

Rotterdam, 7 februari 2023 - De economische schade als gevolg van de klimaatverandering en natuurrampen bedroeg in 2022 wereldwijd 313 miljard Amerikaanse dollar. Met 50 miljard dollar was de schade in Europa hoger dan het historisch gemiddelde sinds 2000. Bijna 36 procent van de economische schade in Europa werd gedekt door verzekeraars. Nederland ging vooral gebukt onder enkele krachtige stormen, waaronder Eunice, die het openbare leven verstoorden, gevaarlijke situaties voor mensen opleverden en schade aan vastgoed, voertuigen en de openbare ruimte veroorzaakten. Wereldwijd overleden maar liefst 31.300 mensen als gevolg van een natuurramp. Dat blijkt uit het rapport ‘2023 Weather, Climate and Catastrophe Insight’ van Aon (NYSE: AON), wereldwijd professioneel dienstverlener op het gebied van risico-, pensioen- en gezondheidsoplossingen.

De orkaan Ian in de Verenigde Staten was met zo’n 50 tot 55 miljard dollar verzekerde schade de op één na duurste natuurramp in de geschiedenis. Alleen het uitgekeerde bedrag als gevolg van de orkaan Katrina in 2005 was hoger. De windstorm Eunice, die ook over Nederland raasde, was de duurste Europese windstorm sinds 2010, met 3,4 miljard dollar aan verzekerde schade. “Bedrijven moeten steeds meer rekening houden met dit soort gebeurtenissen en zich hier op voorbereiden met risicobeperkende strategieën. Zo ook door de eigen bedrijfsvoering en toeleveringsketen te verduurzamen. Ondanks dat het percentage verzekerde schades toeneemt, is een aanzienlijk deel (nog) niet verzekerd. Daarom hebben bedrijven behoefte aan inzicht in hun klimaatgerelateerde risico's om zo beter geïnformeerd beslissingen te kunnen nemen om risico's zelf te dragen, of waar mogelijk, te verzekeren,” stelt Sonja Janicijevic, senior risk consultant bij Aon Global Risk Consulting.

Toekomstige schade door klimaatverandering
Naast windstormen, vormen hagel en overstromingen – als waterland - het grootste risico in Nederland. Na de watersnoodramp in 1953 werd overstroming uitgesloten van de verzekeringsdekking. Sinds 2021 wordt de schade bij overstroming van regionale rivieren wel weer veelal verzekerd, maar die van een grote rivier niet. “We zien dat we steeds vaker de vraag krijgen om alle risico’s te becijferen en kwantificeren. In het verleden lag de focus op alleen windstormen, maar nu is er juist ook aandacht voor de secundaire risico’s en de toekomstige ontwikkeling,” vertelt Arno Gabriël, managing director Capital and Risk bij Aon’s Reinsurance Solutions. “Wat is de schade nu, maar vooral ook wat is de verwachte schade in 2030, 2050 en 2070? Wat is de impact op de economische schade als de gemiddelde temperatuur met twee graden Celsius stijgt?”

Economische schade, verduurzaming en strengere regelgeving Klimaat staat op de agenda. Bij de overheid, banken en verzekeraars en publieke en private organisaties. De carbon footprint moet naar 0 en organisaties moeten binnenkort als gevolg van de nieuwe CSRD-wetgeving transparant en gedetailleerd rapporteren over hun impact op het klimaat. Dit vereist veel meer inzicht in de impact die klimaat op het risicoprofiel kan hebben, maar ook in de footprint van de organisatie. De nieuwe wetgeving vraagt om een uitbreiding en detaillering van bestaande (duurzaamheidsgerelateerde) rapportages.

In de tussentijd worden de gevolgen van de klimaatverandering steeds zichtbaarder. “Het groeiende aantal natuurverschijnselen dat aan klimaatverandering wordt toegedicht, maakt de impact tastbaarder. Naast economische schade zien wij ook ontwikkelingen die geleidelijk ontstaan en die onze leefomgeving veranderen. Droogte die bijvoorbeeld, naast problemen in de landbouw, ook leidt tot verandering in wortelgroei van bomen in stedelijk gebied met gevolgen voor wegen en stoepen, maar ook de vestiging van uitheemse insecten, dieren en planten. De sociale impact moet ook niet onderschat worden. We zien dat in de wereld conflicten ontstaan door schaarste en volksverhuizingen tot stand komen, waardoor de vluchtelingenstroom naar minder door de klimaatverandering bedreigde gebieden toe kan nemen,” aldus Janicijevic.

Het onderzoek brengt niet alleen de economische schade van natuurrampen in kaart. “We krijgen ook inzicht in het vermogen om de gevolgen van de klimaatverandering te boven te komen. Door samen te werken aan schaalbare oplossingen zullen we niet alleen de risico's beperken, maar ook publieke, private en maatschappelijke krachten bundelen om innovatie te versnellen, gemeenschappen met weinig verzekeringsdekking te beschermen en de economie te versterken,” besluit Leonique van Houwelingen, CEO van Aon Nederland.

Het volledige rapport en een korte video zijn beschikbaar op de interactieve microsite van Aon. Naast dit rapport hebben lezers toegang tot actuele en historische gegevens over natuurrampen en analyses van gebeurtenissen op catastropheinsight.aon.com.