Netherlands

Aon ondertekent SER charter; wat houdt dat in?

 

Donderdag 10 februari heeft Michiel van Meer namens Aon het SER Charter Diversiteit ondertekend. Door deze intentieverklaring te ondertekenen, committeren werkgevers zich aan hun doelen om diversiteit en inclusie op de eigen werkvloer te bevorderen. Het Charter Diversiteit richt zich op meerdere dimensies: arbeidsvermogen, etnisch-culturele diversiteit, gender, leeftijd en LHBTI+. Na de ondertekening wordt het plan van aanpak in samenwerking met de SER voor de komende jaren concreet gemaakt en vastgelegd. Merel Mulder vertelt over wat dit voor Aon gaat betekenen.

Wat zijn de doelen van Aon?
“Om te beginnen willen we focussen op de dimensie ‘gender’ door de vertegenwoordiging van vrouwen te bevorderen in de lagen waarin zij ondervertegenwoordigd zijn. Over Aon Nederland heen is de verhouding van vrouwen en mannen gemiddeld genomen ongeveer gelijk, maar we zien dat dit niet altijd geldt voor de verschillende lagen in de organisatie. Alhoewel er in de directie van Aon Nederland inmiddels drie vrouwen benoemd zijn, zien we in de breedte en diepte een grote uitdaging.”

Hoe gaat Aon dat doen?
“We gaan inzichtelijk maken in welke lagen van de organisatie een ondervertegenwoordiging van vrouwen is. De resultaten willen we vervolgens gebruiken om meer genderdiversiteit te promoten en te realiseren. Genderdiversiteit is voor ons een logische eerste stap, maar we willen de uitkomsten ook gebruiken om diversiteit te bevorderen op andere vlakken zoals leeftijd, arbeidsbeperking, genderdiversiteit en culturele diversiteit.”

Hoe past dit binnen onze missie op het gebied van diversiteit?
“De missie van Aon op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit is als volgt: “Aon streeft continu naar meer diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit, omdat dit ons beter en relevanter maakt voor klanten, collega’s en de maatschappij”. Om deze missie te ondersteunen en operationaliseren hebben we de Diversiteit & Inclusiviteit (D&I)-council opgericht. Deze council richt zich op vier focusgebieden: werving en selectie, educatie, representatie en promotie. Met deze focusgebieden willen we een holistische aanpak waarborgen om ervoor te zorgen dat diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit vanzelfsprekend wordt in de organisatie.”

Gaat de ondertekening van het charter hieraan bijdragen?
“Zeker. Ik denk dat veel vooruitgang met bewustzijn te maken heeft. Prof. dr. Yvonne Benschop vertelde bij de ondertekening bijvoorbeeld dat uit onderzoek is gebleken dat mensen bij een leider vaak aan een man denken. Daar kun je niets aan doen, maar je kunt wel proberen om hier bewust bij stil te staan. Het is dus belangrijk dat we de dialoog aan blijven gaan, openstaan voor elkaar en ons zo bewust worden van de blinde vlekken in onze organisatie.”

Wat kan er nog beter binnen Aon volgens jou?
“We hebben binnen ons bedrijf heel erg de neiging om te focussen op eigen verantwoordelijkheid voor je carrière. Dat is mooi, maar daardoor ga je wel voorbij aan de systemische, sociale problematiek die ten grondslag ligt aan ongelijkheid. In een ideale wereld bestaat ongelijkheid niet meer, maar daar zijn we nog niet. Door nu dingen te zeggen als “bij ons maakt het niet uit of je man of vrouw bent”, mis je het grotere plaatje. Genderongelijkheid bestaat namelijk, ook in Nederland en ook in onze organisatie. Het is dus belangrijk dat we onze onbewuste vooroordelen inzien. Hoe beoordeel jij of iemand “de beste kandidaat voor de baan is”? Kan het bijvoorbeeld zijn dat je onbewust sneller geneigd bent om een man als geschikt te ervaren dan een vrouw? Verandering begint ermee dat we dit herkennen en uitzoeken wat we kunnen doen om in te grijpen en diversiteit te bevorderen.“

Welke stappen gaan we de komende tijd concreet zetten?

  • We gaan in kaart brengen welke data we al hebben en welke we nog nodig hebben om effectief te kunnen monitoren.
  • We gaan de vrouwelijke rolmodellen in de organisatie beter positioneren.
  • We gaan de training ‘Inclusive Recruitment’ inzetten.
  • We gaan de training ‘Kracht van Inclusie en Diversiteit’ voor managers binnen Aon inzetten. Dit is een redelijk omvangrijk programma dat we over twee jaar uitspreiden.
  • We zetten een business resource group voor vrouwen (Women’s International Network) op. Meer nieuws hierover volgt op 8 maart (internationale vrouwendag).

 

 

Contact
Merel Mulder
Consultant Corporate Social Responsibility
06 - 5009 38 41
[email protected]