Netherlands

Vereenvoudigde WIA-beoordeling voor arbeidsongeschikte 60-plussers

 

Door capaciteitsproblemen bij beoordelingsartsen lopen de achterstanden bij UWV steeds verder op. Op dit moment moeten arbeidsongeschikte medewerkers gemiddeld 18 weken of langer wachten op hun beoordeling. Om deze achterstanden terug te dringen, heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 oktober 2022 een tijdelijke, maar ingrijpende maatregel ingevoerd. We leggen u graag uit wat dit voor u en uw medewerker betekent.

Wat houdt de tijdelijke regeling in?
Tot 1 januari 2025 kunt u voor arbeidsongeschikte 60-plussers een vereenvoudigde WIA-beoordeling aanvragen bij UWV. Deze beoordeling is puur administratief en zal onder andere gebaseerd worden op het re-integratieverslag van de werkgever en de medische stukken van de bedrijfsarts. Deze vereenvoudigde veroordeling wordt gedaan door een arbeidsdeskundige en niet, zoals gewoonlijk, door een verzekeringsarts.

Wat betekent dit voor u als werkgever?
De minister heeft besloten dat er niemand benadeeld mag worden van deze impactvolle maatregel. Dat geldt dus ook voor u als werkgever. Dit betekent dat de uitkeringslasten van de WGA-uitkering niet aan u worden toegerekend. Bent u eigenrisicodrager? Dan betaalt UWV de uitkering en krijgt u als werkgever hiervoor geen factuur. Bent u publiek verzekerd via UWV? Dan heeft de uitkering geen gevolgen voor uw gedifferentieerde premie. De uitkomst van het onderzoek zal in de meeste gevallen gunstig zijn voor zowel de medewerker als de werkgever. Daarom zien wij geen redenen om geen gebruik te maken van deze regeling.

Belangrijkste punten om te weten

  • Het gaat om medewerkers die tussen 1 oktober 2022 en 1 januari 2025 twee jaar ziek zijn EN op dat moment 60 jaar of ouder zijn;
  • Bij de vereenvoudigde beoordeling is alleen een arbeidsdeskundige betrokken, voor wie het niet mogelijk is een arbeidsongeschiktheidspercentage te berekenen;
  • Zowel de medewerker als de werkgever moeten beiden instemmen met de vereenvoudigde WIA-beoordeling.
  • Heeft de medewerker minder dan 35% inkomensverlies? Dan wordt de WIA-uitkering afgewezen.
  • Heeft de bedrijfsarts vastgesteld dat een medewerker helemaal niet meer kan werken? Dan wordt het reguliere traject ingezet en kan de medewerker een IVA-uitkering ontvangen.
  • Bent u publiek verzekerd via UWV voor het WGA-risico van uw medewerkers? Controleer dan goed uw Whk-beschikking die u in december ontvangt van de Belastingdienst. De uitkeringen van uw 60-plus medewerker(s) mogen niet worden meegenomen in de berekening van uw premie.

Informeer uzelf
In de bijlage leest u een uitgebreidere beschrijving van deze vereenvoudigde WIA-beoordeling en wat dit precies voor u en uw medewerker betekent. Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw consultant of casemanager. Zij helpen u graag verder.

Download hier het document