Netherlands

Grafiek Pensioenthermometer

 
 

Dekkingsgraad o.b.v. swaprente
Tot 31 december 2011 rapporteerden pensioenfondsen de dekkingsgraad op basis van de swaprente.

Dekkingsgraad o.b.v. DNB RTS
Dit is de huidige berekeningsmethode gebruikt door DNB. Door toepassing van een zogeheten ultimate forward rate (UFR) wordt de rekenrente verhoogd. Hierdoor wordt ook de dekkingsgraad hoger.

Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is het twaalfmaandgemiddelde van de dekkingsgraad o.b.v. DNB RTS. Pensioenfondsen gebruiken de beleidsdekkingsgraad onder andere om te toetsen of zij voldoende buffers hebben en om de hoogte van toeslagen te berekenen.