Netherlands

Environmental verzekeringen

Europese Richtlijn Milieuaansprakelijkheid Met ingang van 30 april 2007 is de Europese Richtlijn Milieuaansprakelijkheid 2004/35/EG van kracht geworden. Deze Richtlijn gaat uit van het beginsel ‘de vervuiler betaalt’. Het doel is milieuschade aan wateren, bodem, beschermde flora en fauna en natuurlijke habitats te voorkomen en te herstellen. In Nederland wordt de Richtlijn geïmplementeerd in de Wet Milieubeheer.

De invoering van deze Richtlijn brengt nieuwe risico’s en aansprakelijkheden met zich mee welke in zich in toenemende mate kunnen manifesteren in M&A deals. De overheid kan namelijk de kosten om milieuschade te voorkomen, te herstellen of te beperken, verhalen op de (potentiële) schadeveroorzaker. De overheid kan met deze regeling ook de veroorzaker dwingen zelf en op eigen kosten maatregelen te nemen. De verzekeringsmarkt heeft een aantal mogelijkheden om dit nieuwe risico te verzekeren, waaronder:

  • Pollution legal liability
  • Remediation
  • Clean-up cost cap

Contact