Netherlands

Prospectus & Initial Public Offering verzekeringen

Iedere beursgang, of dat nu aan Euronext, Alternext of aan een andere beurs is, biedt nieuwe mogelijkheden en nieuwe risico’s. Bij een Initial Public Offering (IPO) aan Alternext wordt de belegger in het prospectus van een heel scala aan risicofactoren op de hoogte gesteld. Bij onderhandse plaatsing zal het informatiememorandum ook gegevens over mogelijke risico’s voor de belegger bevatten. Voor de onderneming en haar bestuurders ontstaan daarmee ook geheel nieuwe risico’s.

Voorafgaand aan toelating tot Euronext of Alternext geldt in de regel een prospectusplicht op basis van de Europese Prospectusverordening. Een fout in de prospectus of tijdens de road show kan tot ernstige juridische gevolgen leiden. Denk aan vorderingen op grond van niet-naleving van wetten die de beursintroductie reglementeren, of aandeelhouders die beweren dat er fouten en/of nalatigheden en/of onjuiste voorstellingen in de prospectus zijn gemaakt.

Zelfs indien de vorderingen niet gegrond zijn, zult u zich moeten verantwoorden. De verdedigingskosten kunnen hoog oplopen. De reguliere bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is in deze gevallen vaak niet toereikend. Initial Public Offering verzekering is een strategische oplossing om de specifieke risico’s en aansprakelijkheden van de bestuurders, de onderneming en de underwriter/lead manager te matigen.

 

Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te beheren.

Contact