Netherlands

Pensions & Employee Benefits due diligence

De pension due diligence van AMAG is erop gericht om de (financiële) risico's van pensionen en employee benefits inzichtelijk te maken. Het due diligence rapport vermeldt de situatie pre-closing en post-closing. Hierbij ligt met name de focus op (IFRS) accounting issues en de impact op de cashflows. Tevens wordt er in kaart gebracht wat de status is van de verschillende getroffen regelingen. Met een AMAG due diligence rapport heeft de opdrachtgever inzicht in de Target en wordt hij na closing niet meer geconfronteerd met onverwachte aansprakelijkheden uit het verleden.

De due diligence beantwoordt onder andere de volgende vraagstukken:

 

  • Op welke wijze zijn de personeelsbeloningen geregeld?
  • Is de verplichting personeelsbeloningen op de balans een juiste weergave van de werkelijkheid?
  • Zijn de personeelslasten op een juiste manier verwerkt in de W&V rekening?
  • Continueren de verzekeringen post closing?
  • Wat zijn de cashflow implicaties (kosten pre-closing versus post-closing)?
  • Welke personeelsbeloningen dienen post-closing te worden opgezet?
  • Voldoen de getroffen regelingen aan de fiscale en pensioen wetgeving?

Contact