Netherlands

Als de auto autonoom wordt

 

Whitepaper

Technisch gezien is het mogelijk dat zelfrijdende auto’s binnenkort het straatbeeld bepalen. Maar is de maatschappij er ook klaar voor? En de verzekeringsmarkt? Aon onderzocht het.

Wat is de impact van een voertuig dat volledig autonoom veiligheidssituaties inschat en daarop anticipeert? Wie is aansprakelijk bij een ongeluk met een zelfrijdende auto? Wat zijn de consequenties voor verzekeraars, autobranche en overheid als het aantal ongelukken drastisch daalt? Welke aanpassingen in wet- en regelgeving zijn nodig en welke nieuwe risico’s brengt de zelfrijdende auto met zich mee?

Totdat de volledig zelfrijdende auto het straatbeeld bepaalt, zit de branche in een transitieperiode waarin wetgeving telkens op de proef wordt gesteld en aansprakelijkheden verschuiven. De meeste nieuwe auto’s hebben al veel zelfsturende elementen in zich. Het aantal ongevallen zal drastisch gaan dalen. Dit heeft gevolgen voor het aantal schades en daarmee de markt voor autoverzekeringen.

Er moeten nog heel wat obstakels worden weggenomen voordat de zelfrijdende auto gemeengoed is. Wat die obstakels zijn en hoe die opgelost kunnen worden, analyseerde Aon in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en in samenwerking met diverse partijen in de autobranche.

De belangrijkste bevindingen leest u in de whitepaper “Als de auto autonoom wordt”. Met name de aansprakelijkheid en verzekerbaarheid van geautomatiseerde voertuigen komt daarin aan bod. Want dat de verzekeringsmarkt een cruciale rol speelt bij de brede introductie van de zelfrijdende auto, is zeker.