Netherlands

Publiek of privaat verzekeren: de voordeligste optie in vier stappen

 

Als werkgever bent u steeds langer verantwoordelijk voor uw zieke en arbeidsongeschikte werknemers. Een nieuwe stap in deze ontwikkeling is het samenvoegen van de WGA-vast en WGA–flex per 1 januari 2017. Daardoor draagt u tot wel twaalf jaar de financiële lasten van al uw werknemers die langdurig uitvallen; een potentiële kostenpost die een solide verzekering vereist. Maar wat is voor u voordeliger: de publieke of private variant?

Als een medewerker langdurig ziek wordt (langer dan twee jaar) maar niet volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard, valt deze in de zogeheten WGA. U draagt daarvoor twaalf jaar lang de financiële lasten – een risico dat zowel publiek (via het UWV) als privaat (als ‘eigenrisicodrager’) te verzekeren is. Vanaf 1 januari maakt de wet geen onderscheid meer tussen tijdelijke en vaste werknemers. De lasten kunnen in veel gevallen enorm verschillen. U zult de keuze tussen publiek of privaat verzekeren grondig moeten herzien om de voordeligste optie voor u te bepalen.

Vier stappen als leidraad
Een nieuwe afweging tussen publiek en privaat verzekeren is voor veel werkgevers een heuse worsteling. De wet- en regelgeving blijkt vaak complex, waardoor de voor- en nadelen van beide opties niet altijd helder zijn. Cruciaal is een gestructureerd beslisproces waarin u stap voor stap tot uw keuze komt. De volgende vier stappen bieden een leidraad:

Stap 1: Inventariseer uw risico’s. Breng uw verzuimcijfers in kaart en onderzoek waar besparingsmogelijkheden mogelijk zijn.

Stap 2: Vergelijk hoe hoog uw private lasten (zouden) zijn ten opzichte van de premie van het UWV. Onderzoek wanneer eigenrisicodragerschap voor uw organisatie interessant wordt en breng ook direct in kaart hoe u de bijkomende risico’s het beste kunt beheersen.

Stap 3: Breng uw huidige maatregelen en procedures rond verzuim en arbeidsongeschiktheid in kaart. Wat gaat goed, wat kan beter?

Stap 4: Maak uw keuze pas zodra de premies bekend zijn. Stel vervolgens vast wie (u of de verzekeraar) welke activiteiten op welke momenten moet uitvoeren.

Bedenk dat een verzekering uiteindelijk niet meer dan een vangnet is; het voorkomen van uitval zou altijd uw prioriteit moeten zijn. De échte oplossing is een geïntegreerde verzuimaanpak waarvan uw verzekering een onderdeel is. Kiest u daarbij voor ondersteuning, kies dan voor een gecertificeerde partij die als een one-stop-shop werkt en die alle zaken overzichtelijk voor u beheert.

Deadline 1 oktober
Ondertussen is het zaak om haast te maken: mocht u van het UWV naar een private verzekeraar overstappen (of andersom), dan moet uw keuze al vóór 1 oktober bij de Belastingdienst zijn ingediend. Daarna bent u in veel gevallen voor minimaal drie jaar verplicht publiek verzekerd, waarmee u vanaf 2017 automatisch de publieke premie betaalt. Die valt vaak hoger uit dan die van een private verzekering.