Netherlands
Ondanks uitstel nieuwe pensioenregels werk aan de winkel

Ondanks uitstel nieuwe pensioenregels werk aan de winkel

De invoering van het nieuwe financiële toetsingskader is vertraagd. De nieuwe regelgeving treedt pas 1 januari 2015 in werking, een jaar later dan gepland. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid liet de Tweede Kamer 21 november 2012 weten dat de uitwerking van de nieuwe wetgeving meer tijd kost dan aanvankelijk werd gedacht.

Hoe zat het ook alweer? 
Op 30 mei van dit jaar presenteerde toenmalig minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Hoofdlijnennota Financieel Toetsingskader (FTK). De hoofdlijnennota bevat de nieuwe spelregels om het pensioenstelsel transparanter en toekomstbestendig te maken. Deze vloeien voort uit de afspraken van sociale partners in het Pensioenakkoord.

Het nieuwe toetsingskader biedt ruimte voor twee soorten pensioencontracten: het (bestaande) nominale contract en het (nieuwe) reële contract. Verder voorziet de hoofdlijnennota onder meer in een wijziging van de door pensioenfondsen te hanteren rekenrente en de middeling van de dekkingsgraden over een periode van twaalf maanden. Een ander voorstel is de invoering van een mechanisme waarbij een stijging van de levensverwachting niet automatisch vertaald wordt in hogere verplichtingen en premies (het zogenoemde levensverwachtingsaanpassingsmechanisme).

Wat kunt u wel verwachten? 
Het uitstel betekent opnieuw een jaar van onduidelijkheid. De hoofdlijnennota biedt weliswaar al veel aanknopingspunten om na te denken over de toekomstige inrichting van een pensioenregeling, maar veel ondernemingen en pensioenfondsen wachten toch liever de uiteindelijke regelgeving af. Dat betekent niet dat zij stil hoeven te zitten. Er zijn genoeg zaken die de komende tijd wél gaan veranderen. Hieronder geven we een overzicht van de wijzigingen omtrent de AOW en de tweede pijler pensioenen die de komende jaren aan de orde zullen zijn. Naar overzicht Connected ›

Contact

Deel dit artikel

Volg Aon Nederland