Netherlands

Verhoging assurantiebelasting per 1 januari 2013


Het ministerie van Financiën heeft 6 november bekend gemaakt dat de verhoging van de assurantiebelasting per 1 januari 2013, onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring, ingaat. 

Dit bericht over assurantiebelasting volgt op een periode van onzekerheid over het moment waarop en de voorwaarden waaronder de tariefsverhoging in zou gaan. Er zijn diverse invoeringsdata in omloop geweest. Om misverstanden te voorkomen heeft Aon ervoor gekozen de communicatie uit te stellen tot de definitieve invoering bekend zou zijn.

Vertegenwoordigers van de belangrijkste organisaties in de verzekeringssector zijn voortdurend in contact geweest met het ministerie van Financiën om een zo gunstig mogelijk resultaat te bereiken.

Belangrijk voorstel van tafel 
Aanvankelijk zou het nieuwe tarief van 21% gelden voor alle premies die betrekking hebben op de verzekerde periode na de vastgestelde ingangsdatum van de verhoging. Een klant met een contract van 1 juli 2012 tot 1 juli 2013 zou dan over de periode 1 juli tot 31 december 9,7% belasting betalen en over de periode 1 januari tot 30 juni 21%. Dit zou een naheffing betekenen op reeds lopende polissen en daarnaast voor zowel u als de verzekeringsbranche een niet gewenste kostenverhogende administratieve rompslomp met zich meebrengen.

De belangrijkste wijziging ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel is dat de grondslag van de berekening van de assurantiebelasting niet zal veranderen.

Gevolgen per 1 januari 2013
Het nieuwe tarief van 21% geldt - net als bij de vorige verhoging van het tarief van 7,5% naar 9,7% per 1 maart 2011 - voor alle verzekeringen waarvoor assurantiebelasting is verschuldigd en die een ingangsdatum of continuatiedatum hebben van 1 januari 2013 of later. Het nieuwe tarief is niet van toepassing op onder andere zorg- en transportverzekeringen.

De tariefsverhoging geldt ook voor aanvullende betalingen die al zijn vastgelegd en die overeenkomstig de polis pas na 1 januari 2013 in rekening zullen worden gebracht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan afgesproken termijnbetalingen.De tariefsverhoging is ook van toepassing op naverrekeningen voor zover aanvullende premies op of na 1 januari 2013 in rekening worden gebracht.

Onverwachte kosten
Aon onderkent dat deze verhoging klanten met forse onverwachte en niet gebudgetteerde kosten confronteert. We moeten u er op wijzen dat het ministerie van Financiën strenge eisen heeft gesteld aan de verzekeringssector in het kader van het nu gepubliceerde besluit. Dit betekent dat de mogelijkheden om de kostenverhoging te matigen zeer beperkt zijn.

Meer informatie

Deel dit artikel

Volg Aon Nederland