Netherlands

Vijf tips voor een goed vitaliteitscontract

Duurzame inzetbaarheid: wat mag u van medewerkers vragen?
 

Werkgevers worstelen met een dilemma. De overheid legt de verantwoordelijkheid voor de duurzame inzet van personeel steeds meer bij hen neer. Maar de wettelijke mogelijkheden om verzuim te voorkomen zijn beperkt. Is het ethisch verantwoord om afspraken te maken met medewerkers over hun verantwoordelijkheid op dit vlak, bijvoorbeeld over het aanhouden van een gezonde levensstijl? En hoe ver mag je daar als werkgever in gaan?

Om een antwoord op deze vragen te vinden, bracht Aon vertegenwoordigers van werkgevers, advocaten, overheid en vakbonden om tafel. Tijdens een rondetafelsessie over duurzame inzetbaarheid gingen zij het gesprek aan over de ethische grenzen, wederzijdse verantwoordelijkheid en de rechten van werknemers.

 
Deel deze pagina

Stimulerende werkgever wordt gewaardeerd
De deelnemers aan de sessie waren het erover eens dat het belang van duurzame inzetbaarheid groot is. Voor werkgevers, omdat gezond, gemotiveerd en betrokken personeel leidt tot een beter bedrijfsresultaat en minder verzuimkosten. Nu die kosten steeds meer voor rekening komen van de werkgever, groeit dat belang. Maar ook medewerkers zelf zijn gebaat plezier in hun werk en bij het voorkomen van langdurig ziekteverzuim. Een werkgever die hen daarin stimuleert, wordt gewaardeerd.

Zo zijn er werkgevers die een app hebben ontwikkeld die medewerkers tips geeft voor een gezonde levensstijl. Meldingen als: “ga op tijd naar bed”, “eet gezond” en “neem wat vaker de trap” moeten medewerkers motiveren. Andere werkgevers gaan een stap verder in het voorkomen van langdurig verzuim. Zij maken afspraken met psychologen, zodat medewerkers bij psychische klachten sneller geholpen worden. In de praktijk blijkt dat medewerkers door dit soort maatregelen korter verzuimen. Ook medewerkers zelf stellen deze voorzieningen op prijs.

Waar ligt de grens?
Er zijn echter gevallen bekend waar de maatregelen van werkgevers wringen met het recht op privacy van medewerkers. Zijn zij bijvoorbeeld verplicht te vertellen dat ze roken? En is overgewicht een legitieme reden tot ontslag? Of drugsgebruik in de vrije tijd? Kun je medewerkers vragen het uitoefenen van gevaarlijke sporten aan banden te leggen?

"De juridische kaders zijn nog te prematuur," vertelde Peter de Waal, advocaat en partner bij Ploum Lodder Princen. "Maar feit is dat ontslag door een ongezonde levensstijl steeds vaker voorkomt." Daarbij is het wel van belang dat er een relatie is tussen het ongezonde gedrag en het werk. "In de petrochemische industrie is het bijvoorbeeld gebruikelijk dat er niet gerookt wordt op het terrein, in verband met de veiligheid. En bij politieagenten is een fysieke test al jaren onderdeel van de beoordelingscyclus." De Waal wees erop dat het daarnaast ook te maken heeft met gewenning. "Vroeger was het ondenkbaar dat rokers buiten moesten staan. Tegenwoordig denken we daar anders over."

 • Vitaliteitscontract
  Werkgevers zoeken steeds vaker naar manieren om medewerkers te betrekken bij hun gezondheidsbeleid. Een vitaliteitsbeleid of -contract kan helpen de wederzijdse verantwoordelijkheden in de praktijk vorm te geven. De deelnemers aan de rondetafelsessie wisselden een aantal tips uit:
   
  • Zorg voor een open dialoog, betrokkenheid en vertrouwen. Dat zorgt ervoor dat u al in gesprek bent met medewerkers voordat er een conflict kan ontstaan.
  • Positief stimuleren heeft meer effect dan sancties opleggen.
  • Een vitaliteitscontract hoeft niet een juridisch document te zijn, het kan ook een sociale afspraak zijn en meer gericht op beleid.
  • Pas meer marketing toe in HR-communicatie. Breng uw beleid aan de man, maak het aantrekkelijk.
  • Iedereen verlaat de organisatie op een gegeven moment. Wees niet bang om daar vooraf al over in gesprek te gaan. Dan kunnen werkgever én werknemer zich daar beter op voorbereiden.