Netherlands

Woud aan sociale regelingen hindert salarisadministrateur

 
 
Salarisadministrateurs die optimaal gebruik willen maken van sociale regelingen, hebben daar een steeds forsere kluif aan. De regelingen zijn complexer geworden en gegroeid in aantal. Waren er in 2013 nog 70 regelingen waarvan zij op de hoogte moesten zijn, nu zijn dat er 85. Onderzoek van Aon wijst uit dat bijna de helft van de werkgevers hun salarisadministratie niet op orde hebben en dat zij steeds grotere geldbedragen laten liggen.

Aon onderzocht van bijna 350 organisaties - de afdrachten van sociale verzekeringspremies tussen 2012 en 2015, en nam alle mogelijke besparingen onder de loep. De conclusie: grote werkgevers die de salarisadministratie in eigen beheer hebben, betalen ruim 100.000 euro teveel aan sociale verzekeringspremies. Tussen 2009 en 2012 lag dat bedrag nog iets onder een ton. Van alle onderzochte bedrijven maakt bijna de helft (45%) niet optimaal gebruik van alle regelingen, net als in 2013 (46%).Bovenstaande infographic is in hoge resolutie te downloaden door erop te klikken.

 

Groeiend aantal regelingen
De salarisadministrateur heeft inmiddels 85 regelingen te checken om gebruik te maken van subsidies, afdrachtverminderingen of variabele sociale verzekeringspremies zoals de gedifferentieerde WGA-premie of de sectorpremie voor de Ziektewet. In 2013 waren dat er nog 70. Voorbeelden van nieuwe regelingen zijn de diverse overgangsregelingen voor vijftigplussers en regelingen rond duurzame inzetbaarheid. De regelingen groeien niet alleen in aantal; ze zijn ook steeds complexer.

Opnieuw belastingaangifte doen
Bij het terugvragen van onnodig betaalde premies blijkt de Belastingdienst doorgaans opvallend weinig hulp te bieden. Meestal is het advies om opnieuw aangifte te doen, maar dat is zelden een oplossing: veel werkgevers zijn de afgelopen jaren van softwarepakket gewisseld en kunnen niet meer opnieuw aangifte doen vanuit het oude pakket. Zo wordt geld terugkrijgen erg lastig.

Administratie onder de loep
Aon drukt organisaties op het hart om de salarisadministratie scherp onder de loep te nemen. Alleen zo is vast te stellen of alle sociale regelingen optimaal worden benut. Omdat u tot vijf jaar terug correcties kunt uitvoeren op uw administratie, is het zaak ook rekening te houden met de salarisadministratie van de laatste jaren. Zo kunnen besparingen nog hoger uitpakken.

Hoeveel geld kunt u besparen?
Om de gemiddelde besparing voor uw organisatie te berekenen ontwikkelde Aon onderstaande rekentool. Wilt u meer weten over hoe u optimaal gebruik maakt van alle sociale regelingen? Neem dan contact op met Daniel Rijnbeek.

 

Aanmelden Connected
Met het onderstaande formulier kunt u zich abonneren op de Connected nieuwsbrief.