Netherlands

Toekomstig pensioenstelsel stap dichterbij

 

Pensioenen moeten transparanter en eenvoudiger worden. Met meer keuzevrijheid en maatwerk. Alle werknemers gaan dezelfde premie betalen, en ook zzp’ers krijgen meer mogelijkheden voor pensioenopbouw. Dit blijkt uit de notitie over ons toekomstige pensioenstelsel, die nu bij de Tweede Kamer ligt.

Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) stuurde onlangs de hoofdlijnennotitie over ons toekomstige pensioenstelsel naar de Tweede Kamer. Al vanaf 2020 zijn de eerste resultaten zichtbaar. Wat kunt u verwachten? We zetten de belangrijkste punten voor u op een rij.

4 hoofdlijnen
De notitie bevat nog geen volledige uitwerking van het stelsel, maar omvat wel al de volgende concrete hoofdlijnen.

1. Toereikend aanvullend pensioen voor alle werkenden
Ook werkenden die nu geen pensioen opbouwen, zoals zzp-ers, krijgen hiervoor in de toekomst meer mogelijkheden. Of zelfs een vorm van verplichtstelling. De bedoeling is dat deze werknemers niet te weinig, maar ook niet te veel pensioen opbouwen.

2. Afschaffing ‘doorsneesystematiek’
Alle werknemers in een pensioenregeling betalen dezelfde premie. Maar ouderen krijgen voor dezelfde premie een lagere pensioenopbouw dan jongeren. Hierdoor is er geen herverdeling tussen leeftijdgroepen. Het kabinet streeft ernaar de ‘doorsneesystematiek’ vanaf 2020 af te bouwen.

3. Transparanter en eenvoudiger pensioen
Het kabinet heeft nog geen keuze gemaakt voor de pensioenvorm en de mate van solidariteit in het nieuwe systeem. De door de SER genoemde variant van een persoonlijke pensioenregeling met risicodeling wordt nader uitgewerkt. Het kabinet wil dat de risicodeling daadwerkelijk meerwaarde heeft en een beter pensioen oplevert. Vooraf moet duidelijk zijn welke risico’s deelnemers lopen. En deze risico’s moeten evenwichtig over de generaties zijn verdeeld.

4. Meer keuzemogelijkheden en maatwerk
Om het pensioen meer aan te laten sluiten bij de individuele wensen, wil het kabinet meer maatwerk bieden. Denk aan meer keuzevrijheid in het beleggingsbeleid, de hoogte van de inleg en de vorm van de uitkering. Echter, niet iedereen kan of wil zelf keuzes maken voor zijn pensioen. Er moet daarom altijd een goede standaardoptie zijn voor deze deelnemers.

Hoe nu verder?
De hervorming van het pensioenstelsel is een complex en veelomvattend traject, dat jaren in beslag zal nemen. Om het proces handvaten te geven, gaat de staatssecretaris een ‘werkprogramma’ opstellen. Dit wordt in het najaar naar de Tweede Kamer gestuurd. Het bevat een overzicht van de stappen die het kabinet gaat nemen. Bijvoorbeeld: welke thema’s worden nader onderzocht, en wat is de vervolgroute richting 2020? Via Connected van Aon blijven wij u uiteraard op de hoogte houden.