Netherlands

Zieke medewerker verschil tussen winst of verlies MKB!

 

De kennis van MKB-ers over de wet- en regelgeving rondom ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid schiet tekort. Dat blijkt uit onderzoek van Aon onder 150 ondernemers en HR-professionals uit het midden- en kleinbedrijf. Welke misverstanden leven er?

Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid onder medewerkers kan voor midden- en kleinbedrijf (MKB) hét verschil maken tussen winst of verlies, vindt 55% van de Nederlandse ondernemers en HR-verantwoordelijken in het MKB. Ook heeft de meerderheid van deze organisaties al eens te maken gehad met een langdurig arbeidsongeschikte medewerker. Toch onderschatten MKB-ers de risico’s hiervan en schiet hun kennis over de geldende wet- en regelgeving tekort.

Onderzoeksuitkomsten
Aon Nederland liet Blauw Research onderzoeken hoe goed het MKB op de hoogte is van alle wetten en regels bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Meer dan 150 ondernemers en HR-professionals die binnen een MKB-organisatie met 10-250 medewerkers verantwoordelijk zijn voor het verzuimbeleid deden aan het onderzoek mee. Uit de onderzoeksuitkomsten blijkt dat er veel misverstanden bestaan.

Hoe lang is een werkgever verantwoordelijk?
MKB-werkgevers schatten de maximale termijn waarin de werkgever verantwoordelijk is voor de kosten van zieke en arbeidsongeschikte medewerkers gemiddeld op 4 jaar. Dat is in werkelijkheid 12 jaar, zowel bij een vast dienstverband als bij een tijdelijk contract! Berekeningen van Aon laten zien dat een medewerker die 12 jaar langdurig ziek is de werkgever algauw 200.000 euro kan kosten.

Duur van de uitkering
Bijna de helft (49%) van de respondenten denkt dat de duur van de uitkering afhankelijk is van hoelang een medewerker in dienst is geweest, terwijl dit niet zo is. Ook denkt een groot deel (39%) onterecht dat de werkgever niet meer hoeft te betalen voor de uitkering van een zieke medewerker als een tijdelijk contract afloopt.

Bestaande uitkeringsregelingen
Nederland kent vijf uitkeringsregelingen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid:

  • Ziektewet (ZW)
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
  • Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)
  • Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)
  • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)

Maar 4% van de ondervraagden kent alle uitkeringsregelingen. En een nog kleiner deel interpreteert deze goed. Ruim een kwart (26%) denkt dat de overheid na twee jaar ziekte de uitkering aan zieke medewerkers financiert. In werkelijkheid zijn werkgevers, direct of indirect, verantwoordelijk voor de uitkeringslast van hun langdurig zieke medewerkers.

infographic

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de wet- en regelgeving rondom ziekte en arbeidsongeschiktheid en de impact ervan op uw bedrijf beperken? Kijk dan eens op onze speciale website www.12jaarvast.nl en blijf ‘in control’.