Netherlands

Zieke medewerkers beïnvloeden bedrijfscontinuïteit MKB

 

De wetgever geeft werkgevers grote verantwoordelijkheden met betrekking tot hun zieke en arbeidsongeschikte medewerkers. Veel werkgevers in het MKB zijn niet bekend met de impact daarvan en de gevolgen voor hun bedrijfscontinuïteit.

MKB-werkgevers zien wel dat de impact van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid op hun bedrijf groot is, maar desondanks onderschatten ze de exacte risico’s vaak enorm. Uit recent onderzoek van Aon blijkt bijvoorbeeld dat ze de maximale termijn waarin de werkgever verantwoordelijk is voor de kosten van zieke en arbeidsongeschikte werknemers inschatten op 4 jaar. Dat is in werkelijkheid 12 jaar!

Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid beïnvloeden
Kennis van wet- en regelgeving alleen is onvoldoende. Slechts weinig werkgevers weten hoe zij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van hun medewerkers kunnen beïnvloeden. In een artikel in Trouw van 12 maart 2016 geven vrijwel alle arbodienstverleners aan dat zeker de helft van alle zieke medewerkers medisch niets mankeert, maar zich ziek meldt om andere redenen. Door meer aandacht te besteden aan externe oorzaken kunnen werkgevers een relatief groot deel van het ziekteverzuim bekorten en misschien zelfs voorkomen.

Onnodige kosten
Dit gebrek aan essentiële kennis van wet- en regelgeving en weinig inzicht in hoe ze het werknemersverzuim kunnen beïnvloeden, kan werkgevers veel geld kosten. Zo worden zieke medewerkers vaak onvoldoende begeleid, waardoor zij onnodig lang afwezig zijn en daardoor op de financiële lasten van de werkgever blijven drukken.

Publieke of private financiering
Vrijwel alle werkgevers moeten in 2016 kiezen tussen een publieke of private financiering van de kosten van hun zieke en arbeidsongeschikte (ex-)medewerkers. Wie onvoldoende zicht heeft op het daadwerkelijke risico en de beheersing daarvan, loopt grote kans een onvoordelige keuze te maken. Daar komt bij dat een werkgever per 1 januari 2017 voor een aantal jaren vastzit aan zijn keuze. Een verkeerde keuze kan hem dus nog jaren achtervolgen! Uit het Aon-onderzoek blijkt dat ruim 50% van de werkgevers het proces om eigenrisicodrager te worden te complex vindt. Degenen die dus mogelijk wel een verantwoorde afweging voor privaat of publiek financieren kunnen maken, lopen tegen het complexe proces aan.

Tijdig risico’s inventariseren
Aon adviseert werkgevers in dit cruciale jaar tijdig de risico’s rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid te inventariseren. Zodat zij inzicht krijgen in de exacte toerekenbare instroom en schadelast. Het is cruciaal voor de werkgevers om te weten welke medewerkers een arbeidsgehandicaptenstatus hebben en voor welke regelingen en subsidies het bedrijf in aanmerking komt.

Complexiteit verlagen
Zodra een werkgever een duidelijk beeld heeft van het daadwerkelijke risico kan hij laten onderzoeken welke financieringsvorm het beste bij zijn bedrijf past. Zo’n onderzoek geeft een goed beeld van de diensten en risicodekkingen die relevant zijn bij het invullen van de wettelijke verantwoordelijkheden en het reduceren van het bedrijfsrisico. De ervaring van Aon is dat het in één hand houden van die noodzakelijke diensten en risicodekkingen niet alleen de complexiteit verlaagt; het vergroot ook de bereidwilligheid van de risicodrager om (mede) te investeren in re-integratieactiviteiten.