Netherlands

Steeds meer studenten zoeken Nederland op

 

De internationale studentenpopulatie in Nederland groeit fors. De wereld wordt steeds internationaler en in veel opleidingen is het bijna een voorwaarde geworden om buitenlandse kennis en ervaring op te doen. Voor onderwijsinstellingen in Nederland biedt die ontwikkeling mooie kansen. Tegelijkertijd is het zaak om de voorwaarden voor buitenlandse studenten goed te regelen.

In veel curriculae heeft ‘internationalisering’ een vaste plaats verworven. Voor het verwerven van een mooie positie na je studie, is buitenlandervaring bijna een must geworden. Steeds meer studenten van ver buiten Europa kloppen dan ook aan bij Nederlandse universiteiten en hogescholen. Vanuit China, AustraliĆ«, India, Afrika... Die trend lijkt alleen maar sterker te worden. De toename van het aantal buitenlandse studenten is gunstig voor onze onderwijsinstellingen. Ze brengen immers kennis, cultuur en nieuwe inzichten mee. Internationalisering is voor veel onderwijsinstellingen zelfs een speerpunt van beleid geworden.

Zorgen nemen ook toe
Met deze groeiende studentenpopulatie nemen voor onderwijsinstellingen echter ook de zorgen toe. De laatste jaren zien we ondermeer steeds meer psychische klachten onder buitenlandse studenten. Niet alleen in absolute aantallen, maar ook procentueel. Het is ook heel wat voor een jongere uit bijvoorbeeld een klein dorp uit Colombia om ineens rond te lopen in Amsterdam. Zeker wanneer het enkele maanden na de introductie toch wel erg koud en donker blijkt te worden in Nederland. En het gaat niet alleen om aanpassingsproblemen. Binnenkomende studenten mogen niet gescreend worden op reeds bestaande aandoeningen en juist in een nieuwe omgeving kunnen sluimerende problemen wel eens manifest worden. Kortom: een complete verzekering van buitenlandse studenten is een steeds belangrijker aandachtspunt geworden. Onderwijsinstellingen willen hun zorgplicht immers optimaal invullen en geen reputatieschade oplopen.

Tailor made oplossingen
Als wereldwijd actieve organisatie volgt Aon de ontwikkelingen en de uitdagingen rondom mobiliteit op de voet. Sinds jaar en dag bieden wij onderwijsinstellingen advies en producten op maat voor buitenlandse studenten die naar Nederland komen. Onze mantelcontracten voorzien in alle aspecten van internationale mobiliteit. Onderwijsinstellingen moeten zich ten volle kunnen richten op internationalisering zonder zich te moeten afvragen of hun internationale studenten wel voldoende of compleet verzekerd zijn.

Wilt u hier meer over weten? U kunt contact opnemen met Arti Pancham of Frank Antonisse.