Netherlands

Het CDC pensioencontract: voordelen en valkuilen

 

Turbulentie op de financiële markten, een dalende rente en een verhoging van de AOW-leeftijd; de wereld verandert razendsnel en pensioenregelingen veranderen mee. Om pensioenkosten beheersbaar te houden, zetten werkgevers pensioenregelingen om in individueel of collectief beschikbare premieregelingen. Maar leidt dit wel tot de beoogde stabielere pensioenkosten op de jaarrekening?

Bij een Collectief Defined Contribution (CDC) wordt collectief belegd en delen de deelnemers het risico. Een CDC is feitelijk een middelloonregeling met voorwaardelijke indexatie met een vaste premie. De premie moet passen bij de opbouw in de komende periode. Als de premie toch ontoereikend is, dan wordt de opbouw in dat jaar beperkt. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij een sterk dalende rente. De toeslagen zijn voorwaardelijk en volledig afhankelijk van de dekkingsgraad. De werkgever loopt geen risico meer dat hij moet bijbetalen door een daling van de rekenrente. In slechte tijden verschuift het risico naar de deelnemers in de vorm van een kortingsrisico van de aanspraken.

Goed rapporteren
Een CDC-regeling lijkt een aantrekkelijke optie voor werkgevers. U loopt minder risico’s, terwijl de toezegging voor werknemers nog steeds een voorwaardelijke geïndexeerde middelloonregeling is. Maar wat betekent het voor uw jaarrekening? Beursgenoteerde bedrijven moeten hun pensioenkosten rapporteren volgens bepaalde voorschriften.

Europese richtlijnen
Als een pensioenregeling wordt aangemerkt als CDC-regeling zijn de rapportages onder de Europese richtlijn (IFRS) eenvoudig: er zijn geen balansverplichtingen en de pensioenlasten zijn gelijk aan de betaalde premie.

Amerikaanse richtlijnen
Als een vestiging niet onder de Europese richtlijnen valt dan is in de meeste gevallen de Amerikaanse richtlijn ASC 715 (US GAAP) van toepassing. Deze richtlijn beschouwt de CDC-regeling als middelloonregeling en niet als beschikbare premieregeling. Hierdoor wordt de rapportage voor een CDC-regeling niet anders dan voor een middelloonregeling.

Is een CDC regeling iets voor u?
Is de vereenvoudiging van uw accountingrapportage de reden dat u overstapt van een aansprakenregeling naar een CDC-regeling? Realiseert u zich dan dat de Europese en Amerikaanse richtlijnen verschillend omgaan met de rapportagevereisten. Daarnaast moet u als werkgever aan alle voorwaarden voldoen om de pensioenverplichtingen van de balans af te kunnen voeren. Aon is volledig op de hoogte van alle voordelen en valkuilen die een dergelijke overstap met zich meebrengt en kan u in dit proces uitstekend begeleiden.