Netherlands

Publiek of privaat: houd zelf regie over ziekte en arbeidsongeschiktheid

 

Ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers. De financiële risico’s die dit met zich meebrengt worden steeds groter. Werkgevers betalen in de huidige wetgeving meer en meer zelf voor hun zieke en arbeidsongeschikte medewerkers. U draagt deze verantwoordelijkheid maximaal twaalf jaar. Een lange periode waarin de kosten flink kunnen oplopen: tot wel € 200.000 voor een gemiddelde werknemer!

Eigenrisicodragerschap: regie op verzuim en arbeidsongeschiktheid
Veel werkgevers denken dat het alleen bij een keuze voor eigenrisicodragerschap van belang is te investeren in goede begeleiding en sturing. Dan zijn zij immers volledig verantwoordelijk voor loon- en uitkeringskosten, is hun redenatie. Het kan voor werkgevers inderdaad een verstandige keuze zijn eigenrisicodrager te worden en zo, met behulp van de daarvoor beschikbare ondersteunende diensten en middelen, maximaal regie te houden op verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Schadelastbeheersing en –preventie bij publiek verzekeren
Maar het is een misverstand te denken dat werkgevers die in het publieke domein blijven voor hun (WGA-)risico’s minder hoeven te doen aan schadelastbeheersing en -preventie. Het UWV betaalt weliswaar de uitkeringskosten, maar de werkgever krijgt de rekening evengoed gepresenteerd. De premie die hij het UWV betaalt is namelijk voor een belangrijk deel afhankelijk van de instroom. Daarnaast betaalt hij het UWV bovenop de premie een forse toeslag voor “uitvoeringskosten”.

Achterstanden UWV
Wie denkt dat het UWV in ruil voor die toeslag een strakke monitoring, begeleiding en re-integratie van zieke en arbeidsongeschikte werknemers kan garanderen, komt helaas bedrogen uit. Aon berichtte al eerder over de problemen die het UWV heeft bij de uitvoering van deze werkzaamheden: er is ondermeer een grote achterstand in het afhandelen van herbeoordelingen. De belangrijkste oorzaak daarvan is een tekort aan verzekeringsartsen. Uit de cijfers hierover blijkt dat 11.000 arbeidsongeschikten al vijf jaar niet meer door een UWV-arts zijn gezien. Terwijl de wet voorschrijft dat elke arbeidsongeschikte werknemer binnen vijf jaar tenminste éénmaal moet zijn opgeroepen. Circa 25.000 arbeidsongeschikten wachten op een herkeuring. Lees meer hierover in het artikel van Trouw.

Minister Asscher, verantwoordelijk voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zette recent 50 extra basisartsen in om deze achterstanden bij het UWV weg te werken. Een maatregel waar de vakbond van verzekeringsartsen boos over is: basisartsen zouden onvoldoende bekwaam zijn omdat zij nog in opleiding zijn. Los daarvan is becijferd dat er een tekort is van maar liefst 70 verzekeringsartsen. Lees hier het antwoord van minister Asscher op de Kamervragen van het lid Ulenbelt (SP) over het bericht dat basisartsen worden ingezet om personen met een WIA uitkering te herbeoordelen.

Publiek of privaat verzekeren: sturing cruciaal!
Het is duidelijk dat elke werkgever, eigenrisicodrager is of niet, er goed aan doet zelf de regie te nemen over ziekte en arbeidsongeschiktheid van zijn medewerkers. En de juiste ondersteuning daarbij te mobiliseren. Aon raadt werkgevers daarom aan zich in alle situaties te oriënteren op de ondersteuningsmogelijkheden die de markt biedt, en bij publieke afdekking van de risico’s niet alleen af te gaan op de ondersteuning vanuit het UWV.