Netherlands

Stress en psychisch verzuim aanpakken blijkt grootste HR-uitdaging

 

Productiviteit en prestaties van medewerkers verhogen is een cruciaal vraagstuk. En het tegengaan van stress en verzuim speelt daarbij een grote rol. Dat blijkt uit de EMEA Health Survey die Aon in het eerste kwartaal van 2016 uitvoerde. Aon zet de belangrijkste uitkomsten voor u op een rij.

De EMEA Health Survey geeft inzicht in belangrijke trends en ontwikkelingen op het gebied van gezondheid in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA). Verschillen tussen landen, deelgebieden en de EMEA-regio als geheel komen in dit onderzoek van Aon naar voren. Er deden meer dan 500 bedrijven mee.

Gezonde, vitale medewerkers presteren beter
Productiviteit en prestaties van medewerkers verhogen komt uit de EMEA Health Survey naar voren als het belangrijkste HR-vraagstuk voor de komende jaren. Stress en psychisch verzuim spelen daarbij een grote rol en zijn als het gaat om bedrijfsgezondheid de grootste uitdagingen. Gezonde en vitale medewerkers presteren immers beter.

Gezondheidsprogramma’s nog beperkt aangeboden
Het overgrote deel van de bedrijven ziet het verband tussen de prestaties van hun medewerkers en hun emotionele en psychische gezondheid: maar liefst 93%. Toch biedt slechts 32% specifieke gezondheidsprogramma’s aan op dit gebied. Budgettaire beperkingen blijken hierbij een grote rol te spelen.

Gezondheidswinst te behalen voor Nederlandse bedrijven
Opvallend is dat de belangrijkste gezondheids- en welzijnsproblemen bij Nederlandse bedrijven vaker voorkomen dan bij bedrijven uit andere landen in de EMEA-regio. Nederlandse bedrijven doen er tegelijkertijd minder aan en kunnen op bepaalde punten dan ook snel winst behalen. De bewustwording en acceptatie van gezondheidsprogramma’s onder hun medewerkers moeten dan wel groeien. Dat blijkt momenteel namelijk het grootste obstakel voor de succesvolle invoering van dergelijke programma’s.

Duurzame inzetbaarheid en vergrijzing
Een opmerkelijk verschil dat uit het onderzoek naar voren komt, is dat Nederlandse bedrijven zich zorgen maken over het bevorderen van duurzame inzetbaarheid en het omgaan met de vergrijzing van medewerkers, terwijl dit internationaal veel minder een issue is.

Medewerkers en financiën
De financiële gezondheid van medewerkers komt overal steeds vaker ter sprake. De verwachting is dat bedrijven dit meer gaan opnemen in hun aanbod van gezondheidsprogramma’s: 23% van de bedrijven oriënteert zich op een programma dat medewerkers helpt hun financiën beter te beheren.

Effecten van bedrijfsgezondheidsprogramma’s
Slechts 13% van de bedrijven die deelnam aan de EMEA Health Survey meet de effecten van bedrijfsgezondheidsprogramma’s. De overgrote meerderheid van de bedrijven geeft aan hier wel behoefte aan te hebben.

Meer weten?
Benieuwd naar alle uitkomsten van de EMEA Health Survey van Aon? Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het EMEA Health Survey-rapport en de whitepaper over Health challenges in EMEA. Wilt u inzicht in uw personele risico’s? Of gezondheidsbeleid en daarbij behorende programma’s vormgeven binnen uw bedrijf? Aon kan u daarbij op allerlei manieren ondersteunen en gaat hierover graag met u in gesprek.

U kunt met al uw vragen over bedrijfsgezondheid terecht bij onze Consultant Corporate Wellness Maurice van den Brink. Uiteraard kunt u ook altijd contact opnemen met uw vaste aanspreekpunt binnen Aon.