Netherlands

Publiek of privaat verzekeren; een belangrijke keuze!

 

Kunt u de gevolgen van privaat of publiek verzekeren van uw werknemersrisico’s bij ziekte en arbeidsongeschiktheid volledig overzien? Met het stappenplan van Aon maakt u de juiste keuze.

De verantwoordelijkheid van werkgevers voor hun zieke en arbeidsongeschikte medewerkers is fors toegenomen door alle wettelijke maatregelen die de overheid de afgelopen jaren heeft genomen. Het samenvoegen van WGA-vast en WGA-flex per 1 januari 2017 vormt hierin een nieuwe belangrijke stap.

Hoe verzekert u de financiële risico’s?
Als werkgever bent u vanaf 1 januari 2017 twaalf jaar lang verantwoordelijk voor de begeleiding en financiële gevolgen van àl uw zieke en arbeidsongeschikte medewerkers. U kunt deze financiële risico’s eventueel zelf dragen via een verzekeraar (private uitvoering) of bij het UWV onderbrengen (publieke uitvoering). Ook als u voor vaste medewerkers al eigenrisicodrager bent voor de WGA zult u deze keuze opnieuw moeten maken, omdat dit risico vanaf 1 januari aanstaande voor álle medewerkers geldt. Vast én tijdelijk.

Stappenplan
Kiezen tussen publiek of privaat verzekeren en bepalen welke risicodekking en dienstverlening nodig is om de eigen verantwoordelijkheden te kunnen dragen, is erg lastig voor de meeste werkgevers. Dat komt door de complexiteit van de wet- en regelgeving. Daarom heeft Aon een handig stappenplan opgesteld:

Stap 1: Inventariseer uw risico’s
Zorg ervoor dat u zicht krijgt op de daadwerkelijke risico’s; alleen dan kunt u een zinvolle analyse maken. Breng dus uw risico’s in kaart en kijk of er besparingsmogelijkheden zijn.

Stap 2: Onderzoek wanneer eigenrisicodragerschap interessant wordt
Breng in kaart welke impact het eigenrisicodragerschap op uw organisatie heeft en hoe u de risico’s het beste kunt beheersen. Dit geeft u vroegtijdig inzicht in de private lasten ten opzichte van de premie van het UWV.

Stap 3: Analyseer uw verzuim- en arbeidsongeschiktheidsprocessen
Breng in kaart hoe uw organisatie de interne processen voor verzuim en arbeidsongeschiktheid heeft ingericht. Maak inzichtelijk wat er al goed gaat en waar verbetering mogelijk is.

Stap 4: Maak een weloverwogen keuze
Zodra de premies bekend zijn, kunt u een weloverwogen keuze maken voor de beste financieringsoplossing. Vervolgens bepaalt u zowel bij privaat als publiek verzekeren welke taken en verantwoordelijkheden u zelf uitvoert en voor welke activiteiten u externe hulp nodig heeft.

Schadelast beheersen en beperken
Of u de financiële gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid van medewerkers nu privaat of publiek verzekert, schadelast beheersen en waar mogelijk beperken blijft natuurlijk van groot belang. Verzuim & WGA.IN CONTROL is een geïntegreerde oplossing van Aon waarmee u gecertificeerde dienstverlening rondom arbozorg, Ziektewet, WIA en casemanagement combineert met risicodekkingen voor verzuim en arbeidsongeschiktheid. Zo’n oplossing biedt u het gemak van één loket met de zekerheid van kwalitatief hoogwaardige ondersteuning. Alles wat u als werkgever nodig hebt, wordt overzichtelijk aangeboden en beheerd.

Tijdig en weloverwogen kiezen
Wilt u tijdig een weloverwogen keuze maken tussen privaat en publiek verzekeren? En daarbij de juiste partij(en) vinden die u helpen uw schadelast te beheersen en waar mogelijk te beperken? Dan kan Aon u hierbij helpen. Binnenkort ontvangt u hier meer informatie over.